“อานนท์ แสนน่าน” สุดปลื้มปิติ “ในหลวงและพระราชินี” ทรงตรัสให้ดูแลประเทศไทยและขอบคุณที่เป็นหมู่บ้านเสื้อแดงรักษาพระองค์ :

“อานนท์ แสนน่าน” สุดปลื้มปิติ “ในหลวงและพระราชินี” ทรงตรัสให้ดูแลประเทศไทยและขอบคุณที่เป็นหมู่บ้านเสื้อแดงรักษาพระองค์ :

วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2563) นายอานนท์ แสนน่าน ในฐานะผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทย ประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย ได้เล่าว่า ตนเองและครอบครัวปลื้มปิติ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เฝ้ารับเสด็จ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” และ “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี “ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 อย่างใกล้ชิด ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ณ ที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

นายอานนท์ แสนน่าน เปิดเผยว่า เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เสด็จพระราชดำเนินมาถึง ตนก็ได้ถวายพระบังคมทูลว่า “ข้าพระพุทธเจ้าจากหมู่บ้านเสื้อแดง” พระพุทธเจ้าข้า พระบรมราชินี ท่านก็ได้หันพระพักตร์ พร้อมมีพระราชปฏิสันถารตรัสว่า “…ขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณมากนะ…” และยื่นพระหัตถ์มาตบไหล่ขวาของตน หลังจากนั้นสมเด็จพระบรมราชินีก็ได้กราบทูลในหลวง ว่า “ประธานมาจากหมู่บ้านเสื้อแดงรักษาพระองค์”

ทันใดนั้นในหลวงก็ได้หันพระพักตร์มาทางตนพร้อมกับยื่นพระหัตถ์ซ้ายมาตบไหล่ขวา และตรัสว่า “…ยังไงก็ได้ ถ้าเรารักประเทศชาติ ทำให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ต่อประชาชน ต่อพี่น้องคนไทย ต่อความมั่นคง รักษาความมั่นคงของประเทศชาติไว้ ตอนนั้นตนเองปลื้มปิติเป็นอย่างมาก ก็ได้กราบบังคมทูลด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า…ข้าพระพุทธเจ้าขอเป็นหมู่บ้านเสื้อแดงรักษาพระองค์ พระพุทธเจ้าข้า…”

ในหลวงท่านทรงตรัสว่า “… ทำในสิ่งที่ดี ทำในสิ่งที่ถูก อะไรที่มันผิดๆก็ไม่ต้องทำ ดูแล ระเทศไทย…” และสมเด็จพระบรมราชินี ก็ทรงตรัสอีกว่า “…ขอบคุณนะคะ…”

นายอานนท์ กล่าวต่อว่า ตนและประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคอีสานและภาคเหนือ พร้อมรับสนองพระราชดำรัสที่ในหลวงทรงตรัสรับสั่งเอาไว้และขอเป็น “หมู่บ้านเสื้อแดงรักษาพระองค์” ซึ่งตนเองและคณะ หมู่บ้านเสื้อแดงรักษาพระองค์ต่างรู้สึก ซาบซึ้งและปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างมาก ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ตนและประธานภูมิภาค ประธานแต่ละจังหวัด จะขอเป็นข้าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ตลอดไป

Related posts