รองผู้ว่าฯนราธิวาส เปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว.ที่อำเภอบาเจาะ เปิดให้บริการทางการแพทย์และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

นราธิวาส-รองผู้ว่าฯนราธิวาส เปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว.ที่อำเภอบาเจาะ เปิดให้บริการทางการแพทย์และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

 

วันนี้ 12 พ.ย.63 เวลา 10.00 น. ที่อบต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว.ที่อ.บาเจาะ โดยมีนายก้องสกุล จันทราช ปลัดจังหวัดนราธิวาส ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ นายแพทย์สถาพร สินเจริญกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ อสม.จากพื้นที่ 3 ตำบล อาทิ อสม.ตำบลปะลุกาสาเมาะ อสม.ตำบลบาเระเหนือ และอสม.ตำบลกาเยาะมาตี รวมถึงคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะลุกาสาเมาะ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่อำเภอบาเจาะร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวพบปะประชาชนในพื้นที่ ที่มาร่วมกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในครั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ประชาชนมีวินัยและดูแลตนเอง เพื่อเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สำคัญต้องสวมแมสหรือหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง และระมัดระวังการ์ดอย่าตก และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

สำหรับการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว.มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้การรักษาป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม ให้ได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง อาทิ การให้บริการทางด้านทันตกรรมเคลื่อนที่ รวมถึงการตรวจคัดกรองโรคทั่วไปด้วย

ขณะที่หน่วยงานต่างๆในพื้นที่ได้ออกบูทนิทรรศการต่างๆ เช่นบูทหนังสืออ่านเล่นที่สอดแทรกความรู้ต่างๆ และการจำหน่ายสินค้า โอท๊อปที่ขึ้นชื่อในพื้นที่ในราคาที่ย่อมเยาด้วย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts