รวมพลัง 5 ศาสนา รวมพลังธรรมยาตราแห่งสันติภาพ จากด่านชายแดนอ.เบตง จ.ยะลา สิ้นสุดด่านชายแดนอ.เชียงของ จ.เชียงราย เริ่ม 13 พ.ย.นี้ (ชมคลิป)

ยะลา – รวมพลัง 5 ศาสนา รวมพลังธรรมยาตราแห่งสันติภาพ จากด่านชายแดนอ.เบตง จ.ยะลา สิ้นสุดด่านชายแดนอ.เชียงของ จ.เชียงราย เริ่ม 13 พ.ย.นี้  กับอีกหนึ่งเส้นทางจากสุดชายแดนใต้เดินสู่ทิศเหนือของประเทศไทย รวมประมาณ 4 พันกว่ากิโลเมตรเพื่อสันติภาพ

 

 

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.63 ที่ ด่านพรมแดนอำเภอเบตง จ.ยะลา พลตรีธิวา แดหวา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีเปิดการเดินด้วยกันนําพาสันติ เส้นทางระยะ 2 อ.เบตงจ. ยะลา – อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยมี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. นายใช้ วงศ์นิตยลัภย์ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองเบตง เข้าร่วมในพิธีเปิดการเดินด้วยกันนําพาสันติ เส้นทางระยะ 2


พระสุธรรม ฐิตธัมโม ประธานคณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลก ได้กล่าวว่า คณะธรรมยาตราแห่งสันติภาพเพื่อสันติสุขของแผ่นดิน สร้างพลังความร่วมมือกัน ระหว่าง 5 ศาสนา คือ พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ ฮินดู และ ซิกข์ จัดโครงการ เดินด้วยกันนำพาสันติ สืบสาน ปณิธาน ของท่านพุทธทาสภิกขุ มุ่งให้ศาสนิกยึดหลักคำสอนของศาสนา ให้ร่วมสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือกันระหว่างศาสนา และเจริญจิตใจให้ออกจากวัตถุนิยม นำไปสู่การสร้างสันติภาพและส่งสันติสุขให้ทุกคนบนแผ่นดินไทย

พระสุธรรม กล่าวอีกว่า ได้วางแผนการเดินจากสุดทิศตะวันตก ไปยังทิศตะวันออกสุดของประเทศไทย เริ่มต้น ในวันที่ 13 พ.ย. 63 จะเริ่มเดินจากสุดชายแดนใต้ ไปยังจุดหมาย ทิศเหนือสุดแดนประเทศ เริ่มต้น ที่ ด่านชายแดน อ.เบตง จ.ยะลา ไปสิ้นสุด ที่ ด่านชายแดน อ.เชียงของ จ.เชียงราย ถึงประมาณ วันที่ 10 ม.ค. 64 รวมระยะทางทั้ง 2 เส้นทาง ประมาณ 4,000 กว่ากิโลเมตร

อย่างไรก็ตาม ตลอดเส้นทางจะมีการเสวนาธรรม และเยี่ยมเยียนศาสนิกชน จึงขอเชิญชวนศาสนิกชนมาร่วมเดินเพื่อสันติภาพในเส้นทางดังกล่าว เพื่อให้เกิดความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดีต่อกัน “ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา อาตมาได้เดินธุดงค์ สร้างสันติสุขให้หลายประเทศรอบโลก ทั้ง ลาว เวียดนาม สหรัฐอเมริกา พม่า อินเดีย ตุรกี ปากีสถาน เป็นเครื่องพิสูจน์ ได้ว่าศาสนิกที่มีความแตกต่างกันทั้งเชื้อชาติ และศาสนา ให้การต้อนรับการเดินเพื่อสันติภาพด้วยดี อีกทั้งเห็นด้วยที่จะทำให้โลกเรามีสันติภาพ” พระสุธรรม กล่าว

ซึ่งโครงการนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นส่งเสริมสันติสุขในประเทศ และเกิดสันติภาพ เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงคำสอน ทำความดีตามแนวทางศาสนาของตนที่นับถือ มีศีลธรรม คุณธรรม และ จริยธรรม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือมิตรภาพความดีงาม เพื่อให้อยู่ร่วมกัน ด้วยความปรองดอง และความสามัคคี ต่อไป


ภาพ/ข่าว …..ธานินทร์ โพธิทัพพะ ปื๊ด เบตง 0872963998

Related posts