คณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี นำประชาชน พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

จันทบุรี-คณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี นำประชาชน พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

 

วันนี้ ( 14 พ.ย.63 ) ที่วัดป่าคลองกุ้ง อ.เมือง จ.จันทบุรี นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ซึ่งในวันเสาร์ทุกสัปดาห์จนถึงวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 วัดประจำอำเภอทั้ง 10 อำเภอในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีจะจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์

โดยอำเภอเมืองที่วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)และวัดป่าคลองกุ้ง อำเภอขลุง ที่วัดวันยาวบน อำเภอเขาคิชฌกูฎที่วัดวังทอง อำเภอมะขามที่วัดบ้านอ่าง อำเภอท่าใหม่ที่วัดเขาสุกิม อำเภอนายายอามที่วัดวังหิน อำเภอโป่งน้ำร้อนที่วัดป่าเทพนิมิต อำเภอสอยดาวที่วัดทับช้าง อำเภอแหลมสิงห์ที่วัดบางสระเก้าและอำเภอแก่งหางแมวที่วัดซอยสอง ได้จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง ผู้คนมีความขัดแย้งทางความคิด เกิดความแตกแยกในสังคม

โดยประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนับถือพระพุทธศาสนา จะได้มีการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเป็นกรอบแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีสติ เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี อีกทั้งในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันชาติ รวมทั้งเป็นวันพ่อแห่งชาติ ถือเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 จะมีทุกวันเสาร์ไปจนถึงวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts