ผู้ว่าฯนราธิวาส เน้นย้ำนายอำเภอแนวชายแดน 3 อำเภอ (อำเภอตากใบ สุไหงโก-ลก และแว้ง ) คุมเข้มสกัดบุคคลและคนต่างด้าวลักลอบเข้าพื้นที่ผ่านช่องทางธรรมชาติหวั่นโควิดระบาดระลอก 2

นราธิวาส-ผู้ว่าฯนราธิวาส เน้นย้ำนายอำเภอแนวชายแดน 3 อำเภอ (อำเภอตากใบ สุไหงโก-ลก และแว้ง ) คุมเข้มสกัดบุคคลและคนต่างด้าวลักลอบเข้าพื้นที่ผ่านช่องทางธรรมชาติหวั่นโควิดระบาดระลอก 2

 

ที่ห้องประชุมศุลกากรพิพัฒน์ ศูนย์ราชการด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด19) โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายก้องสกุล จันทราช ปลัดจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนนายอำเภอที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดน 5 อำเภอ อาทิ อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอแว้ง อำเภอสุคิริน และอำเภอจะแนะ นายมงคล สินสมบูรณ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู นายแพทย์สถาพร สินเจริญกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รวมถึงเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ายร่วมประชุมฯ


โดยในที่ประชุมนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวเน้นย้ำนายอำเภอพื้นที่แนวชายแดน โดยเน้นหนักนายอำเภอพื้นที่ 3 อำเภอ ข้างต้น อาทิอำเภอตากใบ สุไหงโก-ลก และอำเภอแว้ง เฝ้าสอดส่องดูแลพร้อมจัดกำลังคุมเข้มพื้นที่แนวชายแดน โดยเฉพาะช่องทางธรรมชาติ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบเข้าพื้นที่โดยผิดกฎหมาย พร้อมกล่าวกำชับหากพบเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำบุคคลต่างด้าวเข้าในพื้นที่โดยเด็ดขาด


ทั้งนี้หากมีหน่วยงานใดมีประเด็นปัญหาที่ต้องการแก้ไขเร่งด่วน สามารถนำเข้าในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส ในครั้งต่อไป เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม และที่สำคัญคือการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ในระลอก 2


โดยในที่ประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณาดังนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สถานการณ์คนไทยเดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย และการบริหารจัดการสถานกักกัน (State quarantine) แนวทางการปฏิบัติการตรวจคนเข้าเมือง และมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในระดับพื้นที่ โดยนายอำเภอทั้ง 5 อำเภอ ฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด
หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจพื้นที่บริเวณช่องทางธรรมชาติ ระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่บ้านลูโบะฆง หมู่ 3 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส โดยเน้นย้ำนายอำเภอสุไหงโก-ลก และเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ายจัดกำลังเฝ้าควบคุมดูแลพื้นที่อย่างเข้มงวด ป้องกันการลักลอบเข้าพื้นที่โดยผิดกฎหมายในช่วงใกล้เทศกาลนี้

 

Related posts