มูลนิธิเจ้าพ่อกู่ช้าง จัดประกวด “ไก่แก้วสะหลีเทิดทูนพระบารมี พระนางจามเทวีแห่งหริภุญชัย 1,400 ปี”

ลำพูน – มูลนิธิเจ้าพ่อกู่ช้าง จัดประกวด “ไก่แก้วสะหลีเทิดทูนพระบารมี พระนางจามเทวีแห่งหริภุญชัย 1,400 ปี”

 

วันนี้(14 พ.ย.63) ที่โบราณสถานกู่ช้าง -กู่ม้า -กู่ไก่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผวจ.ลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ไก่แก้วสะหลีเทิดทูนพระบารมี พระนางจามเทวีแห่งหริภุญชัย 1,400 ปี” เพื่อเชิดชูเกียรติไก่แก้วสีขาวคู่บารมีของพระนางจามเทวี มีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน ประธานมูลนิธิเจ้าพ่อกู่ช้าง , คณบดีคณะสัตว์ศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน , ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ , ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม , หัวหน้าส่วนราชการ , ภาคเอกชนทุกภาคส่วน ตลอดจนพี่น้องประชาชนในชุมชนร่วมในพิธีฯจำนวนมาก

นายชวลิต สุริยจันทร์ ประธานมูลนิธิเจ้าพ่อกู่ช้างลำพูน กล่าวว่า มูลนิธิเจ้ากู่ช้างลำพูน ร่วมกับศูนย์อนุรักษ์พัฒนาไก่พื้นเมืองไทยสายพันธุ์เหล่าป่าก๋อยจังหวัดลำพูน และกลุ่มอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองสวยงามจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมโครงการประกวดไก่พื้นเมืองสวยงาม เพื่อเชิดชูเกียรติไก่แก้วสีขาว เป็นไก่คู่พระบารมีของพระนางจามกวี “เสตะคุกกุดตะ” เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งโบราณสถาน กู่ช้าง- กู่ม้า- กู่ไก่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ จ.ลำพูนเชิงประวัติศาสตร์

ทั้งนี้ ยังเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองสวยงาม และโก่ชนเหล่าป่าก๋อย ซึ่งเป็นไก่ชนสายพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมหนึ่งเดียวของ จ.ลำพูน และหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่มีลักษณะเด่นคือชนเก่ง จนโด่งดังไปทั่วโลกโดยสามารถต่อยอดและมีการพัฒนาเป็นอาชีพได้..


_____________________________________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

Related posts