สภาผู้แทนราษฎร..เข้าประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาบริหารการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ :

สภาผู้แทนราษฎร..เข้าประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาบริหารการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ :

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ. อาคารสภาผู้แทนราษฎร นายชาคฤช ศรีภิรมย์มิตร ผู้ช่วย ส.ส.พลตำรวจโทวิศณุ ม่วงแพรสี พรรคเสรีรวมไทย เป็นคณะรรมาธิการวิสามัญศึกษาบริหารการจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ

สภาผู้แทนราษฎร..เข้าประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาบริหารการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบสภาผู้แทนราษฏร ณ. ห้องประชุม 403 ชั้น 4 อาคารสภาผู้แทนราษฎร ในวันนี้คณะกรรมาธิการได้รับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันจากทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อคณะกรรมาธิการจะได้ร่วมกันหามติสรุปเพื่อนำเสนอส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องปาล์มน้ำมันเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรในลำดับต่อไปซึ่งในขณะนี้จะเห็นว่าปาล์มน้ำมันราคาดีขึ้นอย่างเป็นลำดับ และ คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาบริหารการจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ จะได้คงแนวทางการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันให้เกิดเสถียรภาพในราคาเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรชาวสวนปาล์มให้มั่นคงยั่งยืนต่อไปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของเกษตรกรชาวสวนปาล์มและของกลุ่มทุนโรงงานผู้ผลิตน้ำมันปาล์มในลำดับต่อไป

Related posts