ปิดฉากกีฬาสีสัมพันธ์ ผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง ครั้งที่ 2/2563 “สานรัก สร้างสามัคคี น้องพี่ นพม.”

ปิดฉากกีฬาสีสัมพันธ์ ผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง ครั้งที่ 2/2563 “สานรัก สร้างสามัคคี น้องพี่ นพม.”

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2563 ณ สนามหญ้าด้านหลัง ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานมูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม เป็นประธานเปิดงานการแข่งขัน กีฬาสีสัมพันธ์ ผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง ครั้งที่ 2/2563 “สานรัก สร้างสามัคคี น้องพี่ นพม.” โดยเรือเอก เภสัชกร ชิดชนกสิทธิ์ วัฒนศิริธร ประธานจัดการแข่งขัน เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดแข่งกีฬาสัมพันธ์ ในครั้งนี้

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง ถือเป็นครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ในหมู่นักศึกษาที่เข้าอบรม หลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง (นพม.) ของมูลนิธิคลังสมอง วปอ. ตลอด 3 ปี ตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 9 ในปีนี้ มีประเภทกีฬา ฟุตบอลชาย แชร์บอลหญิง วิ่งผลัด ชักกะเย่อ ปิดตาตีลูกโป่ง และการประกวดกองเชียร์ แบ่งเป็น 2 ทีม ระหว่างสี่เหลือง และสีม่วง บรรยากาศในการแข่งขัน เป็นไปอย่างสนุกสนาน ได้มิตรภาพที่ดีต่อกัน

Related posts