หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดสตูล ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการเชิงรุก ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เกาะบุโหลน (ชมคลิป)

สตูล-หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดสตูล ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการเชิงรุก ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เกาะบุโหลน

 

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสตูล คณะกรรมการเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ ออกให้บริการพี่น้องประชาชนชาวเกาะบุโหลน และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป เข้ารับบริการจำนวนมาก ณ โรงเรียนบ้านเกาะบุโหลน หมู่ที่ 3 บ้านเกาะบุโหลน ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล


โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายอำเภอละงู หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พมจ. อสม. ผู้นำท้องถิ่น ร่วมมอบถุงยังชีพแก่ประชาชน จำนวน 17 ชุด เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ตามนโยบายของสภากาชาดไทย และลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านเกาะบุโหลน ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู พร้อมทั้งมอบถุงธารน้ำใจเครื่องใช้อุปโภคและบริโภค จำนวน 3 ราย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ แก่พี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และได้รับความลำบากในพื้นที่ พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนชน


อิกทั้ง ได้จัดให้มีหน่วยทีมแพทย์อาสาเคลื่อนที่ พอ.สว. มาทำการตรวจรักษาและดูแลรักษาสุขภาพที่จำเป็นให้กับประชาชนในลักษณะแบบผสมผสาน มีทั้งการบริการทางการแพทย์พื้นฐาน ตรวจวัดความแข็งแรงของร่างกาย วัดความดันโลหิต ตรวจคัดกรองและให้คำปรึกษาโรคมะเร็งเต้านม และโรคทางเดินหายใจ เป็นต้น โดยมีแพทย์ พยาบาล อาสาสมัครสาธารณสุข ให้บริการด้านการแพทย์แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งมีประชาชนเข้ารับบริการ รวม 192 ราย ประกอบด้วย ตรวจรักษาโรคทั่วไป 72 ราย ตรวจคัดกรองมะเร็ง 13 ราย แพทย์แผนไทย 39 ราย ทันตกรรม 7 ราย เคลือบฟลูออไรด์ 55 ราย และกายภาพบำบัด 6 ราย

 

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

Related posts