ลงนามสัญญาให้บริการด้านพลังงานแบบครบวงจร

ผู้บริหาร บริษัท อีโนวา อินทิเกรชั่นจำกัด ร่วมงานการลงนาม ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA กับ บริษัท พีอีเอ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ PEA IHAPM ให้บริการด้านพลังงานแบบครบวงจร

 


นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟ ฟ้าส่วนภูมิภาค และ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ประธานกรรมการ บริษัท พีอีเอ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมลงนาม สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับ บริษัท พีอีเอ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด (PEA IT) ณ อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) โดยบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับบริษัท อีโนวา อินทิเกรชั่น จำกัด และบริษัทพันธมิตรได้จัดตั้งบริษัทใหม่คือ บริษัท พีอีเอ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการสู่ธุรกิจหลังมิเตอร์ (Behind Meter) ส่งเสริมด้าน Digital Utility สำหรับยุคดิจิตอล 5G พัฒนาส่งเสริมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีขององค์กร ในด้านการเสริมธุรกิจใหม่ : Enhance New Business พัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจหลัก ผ่านนวัตกรรมบริการด้าน Smart Home ที่มีชื่อว่า PEA IHAPM (Intelligent Home Appliance Power Monitoring)


PEA IHAPM เป็นผลิตภัณฑ์ของ PEA ที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจใหม่ด้าน Digital โดยดำเนินธุรกิจผ่านบริษัท พีอีเอ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่ง Application PEA IHAPM
สามารถตรวจจับและควบคุมการใช้พลังงานอย่างอัจฉริยะ สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งสั่งการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ทุกชนิด ตรวจสอบสถานะ ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ของอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบ AI ตรวจสอบความผิดปกติของการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในบ้านพักอาศัยแบบ Real Time ผ่านทาง Smart Phone


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

Related posts