ชาวอุดรฯคึกคัก ต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 :

ชาวอุดรฯคึกคัก ต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 :


เมื่อวันที่ 17 พ.ย.2563 เวลา 10.00 น.นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ นักกีฬา สมาคมต่างๆ พ่อค้าประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 50 ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยจังหวัดอุดรธานีได้นำเสนอความพร้อมต่อที่ประชุมผ่าน VTR แนะนำสถานที่ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา

นายกิจธนะ ธรากิตติรัฐ รองปลัด อบจ.รักษาราชการแทน ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.อุดรธานี กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีพร้อมให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาอย่างเติมที่ ซึ่งสนามกีฬา อบจ.อุดรธานี เป็นสนามที่ทันสมัย นำเทคโนโลยีมาใช้อย่างครบวงจร มีคุณภาพมาตรฐาน AFC รับรอง และเป็นอีก 1 สนามที่จะรองรับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ จังหวัดอุดรธานีได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งถือว่ามีความพร้อมในทุกๆด้าน เช่น สนามการแข่งขันกีฬา สถานที่ฝึกซ้อม การจราจร การคมนาคม การสื่อสาร อาหาร ที่พักและสถานพยาบาล ที่ได้จัดเตรียมต้อนรับนักกีฬา คณะกรรมการ ประชาชนทั่วไปที่สนใจมาชมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 50 ต่อไป

Related posts