อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดงาน “นัดพบ Co – Payment จ.นราธิวาส” เปิดรับสมัครงานผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน กว่า 527 อัตรา

อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดงาน “นัดพบ Co – Payment จ.นราธิวาส” เปิดรับสมัครงานผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน กว่า 527 อัตรา

 

 


วันนี้ (25 พ.ย. 63) ที่ห้องประชุมนราทัศน์ โรงแรมอิมพีเรียล นราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิดงาน “นัดพบ Co – Payment จังหวัดนราธิวาส”
โดยมี นายชินวุฒิ ขาวสำลี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางเบญจวรรณ ฝอยทอง จัดหางานจังหวัดนราธิวาส แรงงานจังหวัดนราธิวาส สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยนายจ้าง / สถานประกอบการ และผู้จบการศึกษาใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม


นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า จากวิกฤตทางเศรษฐกิจในเรื่องการว่างงานจำนวนมากตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีเจตนาที่จะช่วยเหลือประชาชนให้มีงานทำ รวมทั้งกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน ทางภาครัฐจึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อช่วยเหลือให้ผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีงานทำมีประสบการณ์ในการทำงาน อีกทั้งเพื่อช่วยเหลือนายจ้างเพื่อจะได้มีการจ้างงานโดยลดภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจ้างงานส่วนหนึ่ง จึงเป็นที่มาของการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากทางผู้ประกอบการและผู้จบการศึกษาใหม่เป็นจำนวนมาก โดยขอให้โครงการนี้เกิดประโยชน์กับผู้จบการศึกษาใหม่และผู้ว่างงาน เพื่อให้มีโอกาสในการทำงาน และถือเป็นความร่วมแรงร่วมใจของภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์คือประชาชนมีงานทำ


ทั้งนี้ การจัดงาน “นัดพบ Co – Payment จ.นราธิวาส” เป็นโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชนของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานในกลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่ ช่วยให้มีงานทำ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้เพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการทำงาน ลดปัญหาการว่างงาน นอกจากนี้ยังเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้ โดยโครงการฯนี้สนับสนุนให้นายจ้าง / สถานประกอบการจ้างงานกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ 4 กลุ่ม คือ ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) มีอายุไม่เกิน 25 ปี หรือจบการศึกษาประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 หรือ พ.ศ. 2563 เป้าหมายทั้งประเทศ 260,000 คน โดยรัฐสนับสนุนค่าจ้างร้อยละ 50 ของเงินตามวุฒิการศึกษา สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท มีกำหนดระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุด 30 กันยายน 2564 จังหวัดนราธิวาสมีเป้าหมาย 1,620 คน การจัดงานในวันนี้มีตำแหน่งงานว่างกว่า 527 อัตรา พร้อมทั้งมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานอีกด้วย
ทั้งนี้ นายจ้าง / สถานประกอบการ และผู้จบการศึกษาใหม่ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ.com” และคลิกแบนเนอร์จ้างงานเด็กจบใหม่ จากนั้นลงทะเบียนตามขั้นตอนที่กำหนด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส โทร. 073 – 532096

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts