กองทัพบก ห่วงใยประชาชน มทบ.25 เดินหน้า “รณรงค์ป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พร้อมน้อมนำ ศาสตร์พระราชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนได้รับทราบ (ชมคลิป)

กองทัพบก ห่วงใยประชาชน มทบ.25 เดินหน้า “รณรงค์ป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พร้อมน้อมนำ ศาสตร์พระราชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนได้รับทราบ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.พลตรี ศักดา คล้ำมีศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 มอบหมายให้ ชป.กร.มทบ.25 (ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน) ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน หมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 25 และร้อยมณฑลทหารบกที่ 25 จำนวน 8 นาย ออกพบปะประชาชนให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคโควิคและศาสตร์พระราชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย

การคัดกรองวัดไข้และติดสติ๊กเกอร์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 การสร้างความตระหนักรู้การป้องกันการหลีกเลี่ยง อย่าประมาทกาดอย่าตก เพื่อให้ประชาชนห่างไกลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตลอดจนการให้บริการทางการแพทย์แจกจ่ายเวชภัณฑ์เพื่อบรรเทาความเจ็บไข้ได้ป่วยในเบื้องต้น การบรรยายและสาธิตในการนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ต่อยอดจากเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ในโครงการทหารพันธุ์ดี การสร้างความตระหนักสำนึกคุณแผ่นดินการเป็นพลเมืองที่ดีที่ต้องมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อความดำรงมั่นคงอยู่มั่นของสถาบันทั้ง 3 เสาหลัก จำนวน 2 พื้นที่ ดังนี้

บ้านหนองตาด หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมีประชาชนร่วมกิจกรรม จำนวน 35 คน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมีประชาชน ร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน ซึ่งประชาชนมีความเข้าใจ มีความตระหนักรู้ในการป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 และให้ความสนใจในการแสดงสาธิตการทำปุ๋ยหมัก ดินปลูก การแจกเมล็ดพันธุ์พระราชทานจากโครงการทหารพันธุ์ดี ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวให้ความร่วมมือรวมใจและร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

Related posts