เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ ครั้งแรกกับงานประชุมนานาชาติระดับภูมิภาค เส้นทางไหม สู่อุตสาหกรรมไมซ์ 2020 “ไหมไมซ์”The Silk Road of Isan MICE

เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ ครั้งแรกกับงานประชุมนานาชาติระดับภูมิภาค เส้นทางไหม สู่อุตสาหกรรมไมซ์ 2020 “ไหมไมซ์”The Silk Road of Isan MICE

27 พฤศจิกายน 2563 ณ ขอนแก่น ไมซ์ซิตี้ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ” โดยสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาที่มีภารกิจในการส่งเสริมอุตสาหกรรมผ้าไหม ผ้าทอมือ และอุตสาหกรรมไมซ์ ร่วมบูรณาการจัดงานประชุมนานาชาติ เส้นทางไหม สู่อุตสาหกรรมไมซ์ 2020 ภายใต้ชื่องาน “ไหมไมซ์” The Silk Road of Isan MICE อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมประกาศเป็นไมซ์ฮับในระดับภูมิภาค ในงานโดยได้รับเกียรติจาก ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มาเป็นประธาน ในพิธีเปิดพร้อมด้วย คุณศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น คุณจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

คุณธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ดร. สุรภีร์ โรจนวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการค้าหัตถกรรมไทย และผู้แทนจากทุกจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อยกระดับ ผู้ประกอบการผ้าไหมและผ้าทอมือจากชุมชน วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการ SMEs หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มผู้ผลิตแบรนด์ผ้าไหมและผ้าทอมือ ด้วยประเด็นสัมมนาผ้าไหม ผ้าทอมือ และไมซ์ระดับนานาชาติ ในรูปแบบไฮบริดอีเวนต์ ที่มีผู้เข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ กว่า 1,500 ท่าน พร้อมกับผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 300 ท่าน ณ ห้องประชุมอวานี คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ และห้องประชุมราชพฤกษ์ 1-6 โรงแรม อวานี ขอนแก่นโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ในวันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:00–20:00 น.


อุตสาหกรรมการจัดประชุมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และการแสดงสินค้านานาชาติ หรือไมซ์ ถือเป็นหนึ่งกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของไมซ์ เช่น การจัดประชุมสัมมนา การประชุมเดินทางเพื่อเป็นรางวัล การจัดประชุมองค์กร การประชุมวิชาชีพ งานแสดงสินค้า และงานอีเว้นต์ระดับนานาชาติ ซึ่งมีต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหัวมากกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป ทีเส็บจึงมีนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อสร้างได้ให้กับประเทศด้วยอุตสาหกรรมไมซ์ ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมผ้าไหมและผ้าทอมือ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์และการเชื่อมโยงวิถีชีวิตของชาวอีสานที่สามารถสร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนในภูมิภาค ด้วยเหตุนี้ ทีเส็บได้นำจุดเด่นของทั้งสองอุตสาหกรรมมาร่วมผลักดันเพื่อสร้างให้ไหมและผ้าทอมือมีความโดดเด่น และยกระดับขึ้นเข้าสู่ตลาดนานาชาติ อันเป็นการต่อยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ให้มีความเข้าใจในเรื่องไมซ์ พร้อมผลักดันให้ไหมและผ้าทอมือเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนสามารถสร้างเส้นทางสายไหมให้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในฐานะที่เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของนักเดินทางไมซ์ที่พลาดไม่ได้


ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “ผมเชื่อว่าการร่วมมือของเราในวันนี้จะเป็นต้นแบบที่ดีกับทุกภูมิภาคของประเทศไทย ทำให้เห็นว่า อุตสาหกรรมไมซ์จะยกระดับอุตสาหกรรมในแต่ละพื้นที่ได้อย่างไร และสำหรับอุตสาหกรรมผ้าไหม และผ้าทอมือ ของอีสานเรามั่นใจว่างานประชุมในวันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมผ้าไหมและผ้าทอมือ ของไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน และที่สำคัญเรารู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่งานประชุมครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นในภูมิภาคของเรา”


คุณศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) กล่าวว่า “โครงการสร้างงานไมซ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สสปน. ได้ร่วมมือกับกลุ่มภาครัฐและเครือข่ายความร่วมมือ 20 จังหวัดภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรมงานประชุมนานาชาติ เส้นทางไหม สู่อุตสาหกรรมไมซ์ 2020 “ไหมไมซ์ The SILK ROAD OF ISAN MICE” เพื่อสร้างประสบการณ์และโอกาสการเจรจาธุรกิจ ให้เกิดการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไมซ์ และฟื้นฟูอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้กลับมาโดยเร็วที่สุด และยังเป็นการสร้างการรับรู้ ความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับการจัดงานในรูปแบบ New Normal รวมถึงแนวทางปฏิบัติด้านสุขอนามัยเพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดงานไมซ์เบื้องต้น (MICE Hygiene Guidelines) นอกจากนี้ยังทำให้เกิดการประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เข้าประชุม เร่งลดอุปสรรคและมองหาโอกาสใหม่ด้านการทำตลาดเมือง”


สำหรับงานประชุมนานาชาติ เส้นทางไหม สู่อุตสาหกรรมไมซ์ 2020 “ไหมไมซ์” The Silk Road of Isan MICE มีกิจกรรมในงานมากมาย อาทิ
• การสัมมนาจากวิทยากรระดับนานาชาติผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไหม ผ้าทอมือ และอุตสาหกรรมไมซ์ กว่า 33 ท่าน ทั้งไทย และต่างประเทศ(ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ด้วยการสัมมนาจำนวน 16 หัวข้อ อาทิ หัวข้อ “เปิดประเด็น” นำเสนอ ประเด็น ที่จะขับเคลื่อนวงการไหมและไมซ์ในเวลาสั้น ๆ “ลงลึก” นำผู้เชี่ยวชาญเรื่องเดียวกันที่จะมาเจาะลึกเนื้อหาแบบ เข้มข้น “สูตรลับ” บทสนทนาของผู้เชี่ยวชาญที่จะนำไปสู่สูตรสำเร็จของวงการไหม และหัวข้ออื่นๆที่น่าสนใจ


• การจัดนิทรรศการด้านผ้าไหมและผ้าทอมือ จากชุมชนและสถานศึกษา ที่ได้รับแรงบันดาลใจและการส่งเสริมหัตถกรรมการทอผ้า จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
• การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ด้านผ้าไหมและผ้าทอมือ จากชุมชน วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการSMEs หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มผู้ผลิตแบรนด์ผ้าไหมและผ้าทอมือกว่า 16 คูหา


• การแลกเปลี่ยนเจรจาธุรกิจกรรมระดับแบรนด์แฟชั่นและDistributor ระดับแนวหน้า จำนวนผู้ซื้อมากกว่า 30 ราย อาทิเช่น King Power, ไอคอนสยาม, กลุ่มเซ็นทรัล และอื่นๆ กับชุมชนผู้ประกอบการด้านผ้าไหมและผ้าทอมือ มากกกว่า 336 คู่ธุรกิจ
• และงานเลี้ยงอาหารค่ำในรูปแบบอีสานพาแลงและการแสดงแฟชั่นโชว์จากภาคีพันธมิตร ผ้าไหมและผ้าทอมือ พร้อมได้รับเกียรติจากแขกกิตติมศักดิ์ร่วมเดินแฟชั่นโชว์
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดงานสัมมนาในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทีเส็บจึงได้จัดงาน งานประชุมนานาชาติ เส้นทางไหม สู่อุตสาหกรรมไมซ์ 2020 “ไหมไมซ์” The Silk Road of Isan MICE ในรูปแบบการประชุมไฮบริด กล่าวคือ มีการจัดงานจริง พร้อมการถ่ายทอดการประชุมแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.isanmice.com และทางเพจเฟสบุ๊ค isanmice ซึ่งผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมงานได้จากทั่วโลก.

 

Cr.ภาพ ศูนย์ข่าวขอนแก่น

Related posts