ศปถ.ลำพูน ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จ.ลำพูน ครั้งที่ 7/2563

ศปถ.ลำพูน ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จ.ลำพูน ครั้งที่ 7/2563

 

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 63 เวลา 13:30 น. ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.)จ.ลำพูน โดย สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) จ.ลำพูน ในฐานะเลขานุการศูนย์ฯ จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จ.ลำพูน ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลาง จ.ลำพูน ถนนอินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน

โดยมี 5 ระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ เพื่อให้รับทราบการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ตลอดจนแผนปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 รวมทั้งมาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงยานพาหนะ และด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รอง ผวจ.ลำพูน เป็นประธานการประชุม มีคณะกรรมจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประมาณ 70 คน

ก่อนการประชุมฯ ทาง สนง.ปภ.จ.ลำพูน ได้จัดงานและกิจกรรมวันโลกรำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ( World of Remembrance Road Traffic Victims) ประจำปี 2563 โดยนายชาคร ณ ลำปาง รก.หน.สนง.ปภ.จ.ลำพูน กล่าวรายงานฯ นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รอง ผวจ.ลำพูน อ่านสารนายกรัฐมนตรี และยืนไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน เป็นเวลา 1 นาที เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

นอกจากนี้ ได้เชิญ น.ส.ศรีไพร อุปะนม และ นายจักรกฤษ ปัญญาเลิศ ผู้แทนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนน ได้มากล่าวถึงผลกระทบหลังจากได้รับอุบัติเหตุ เพื่อเป็นอุทาหรณ์ในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท โดยอุบัติเหตุที่เกิดจากเหยื่อเมาแล้วขับ


__________________________________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

Related posts