พิธีวางศิลาฤกษ์  ในการก่อสร้างอาคารคลินิกครอบครัวตำบลกุมภวาปี เพื่อเป็นสถานบริการทางการแพทย์แห่งใหม่  :

พิธีวางศิลาฤกษ์  ในการก่อสร้างอาคารคลินิกครอบครัวตำบลกุมภวาปี เพื่อเป็นสถานบริการทางการแพทย์แห่งใหม่  :

วันที่  17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ  ทอนมณี  นายอำเภอกุมภวาปี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย พระโสภณ พุทธิธาดา ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี ประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีวางศิลาฤกษ์  ในการก่อสร้างอาคารคลินิกครอบครัวตำบลกุมภวาปี เพื่อเป็นสถานบริการทางการแพทย์แห่งใหม่ ดูแลประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลกุมภวาปีและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมี สาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี /รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี /หัวหน้าส่วนราชการนายกเทศมนตรีตำบลกุมภวาปี/คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุมภวาปี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุมภวาปี /คณะแพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลกุมภวาปี/กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลกุมภวาปีและประชาชนในพื้นที่ตำบลกุมภวาปี ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ที่ราชพัสดุตรงข้ามวัดศรีนคราราม ตำบลกุมภวาปี    อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี

Related posts