จันทบุรี-เตรียมพร้อมมาตรการส่งออกทุเรียน ย้ำผลไม้เกษตรกรจันท์มีคุณภาพ ปลอดโควิด รักษามาตรฐานตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ (ชมคลิป)

จันทบุรี-เตรียมพร้อมมาตรการส่งออกทุเรียน ย้ำผลไม้เกษตรกรจันท์มีคุณภาพ ปลอดโควิด รักษามาตรฐานตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ

 

 

จากกระแสข่าวลือที่สร้างความสับสนและความกังวลต่อเกษตรกรชาวสวนผลไม้ โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนที่มีการกล่าวถึงว่าจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และ รัฐบาลประกาศให้เป็นจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่สีแดงเข้ม ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ซึ่งความจริงทางด้านวิชาการ เนื้อทุเรียนที่บริโภคอยู่ภายในเปลือกที่ห่อหุ้มโอกาสที่จะสัมผัส หรือ ปนเปื้อนเชื้อโควิด เป็นไปได้ยาก

อย่างไรก็ตามเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค และป้องกันปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำ ทางจังหวัดจันทบุรีได้เรียกประชุมเร่งด่วนส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการส่งออก โดยที่ประชุมได้รับทราบจากผู้ประกอบการส่งออก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยืนยันตรงกันว่าเป็นเพียงข่าวลือที่เกิดขึ้นในประเทศไทย คาดว่าคงเป็นกลไกทางการตลาดหวังกดราคาผลผลิตตั้งแต่ต้นฤดูกาล ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ยืนยันบริหารจัดการการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 อย่างเป็นระบบ ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อในจังหวัดลดลงเป็นลำดับ

นอกจากนี้ยังมีการออกตรวจเชิงรุกทุกพื้นที่ คาดว่าจะสามารถจัดการให้ปัญหาการแพร่ระบาดในคนได้ครบถ้วนภายในสิ้นเดือนนี้ ส่วนการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคทุเรียน จังหวัดจันทบุรี ได้กำหนดมาตรฐานในการจัดการผลผลิตทุเรียนจากสวน ซึ่งเป็นต้นน้ำ ต้องได้เป็นไปตามมาตรฐานของ GAP ล้งหรือแหล่งรวบรวมและบรรจุผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน GMP ส่วนระบบขนส่ง ปีนี้รถบรรทุกทุกคันต้องเข้าไปรับการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ทุกคัน ณ อุโมงค์พ้นยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนจะเข้าไปรับผลผลิตจากล้งได้ โดยสมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน มังคุดแห่งประเทศไทย จะเป็นผู้ออกใบรับรองให้กับรถที่ผ่านการพ้นยาแล้ว


ส่วนการสร้างความเชื่อมั่นต่อผลผลิตทุเรียนคุณภาพของจังหวัดจันทบุรีกับคู่ค้าต่างประเทศ สมาคมทุเรียนไทย รับเป็นผู้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 3 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษและภาษาจีน ให้เห็นกระบวนการผลิตทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และเผยแพร่กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts