ลำปาง – ไฟป่าเริ่มรุนแรงแล้ว พบหลายจุดในพื้นที่มีเพลิงโหมลุกไหม้ (ชมคลิป)

สถานการณ์ไฟไหม้ป่าดอยพระบาทใน จ.ลำปาง เริ่มเพิ่มขึ้นหลายจุด โดยเฉพาะจุดกลางป่าเขายังคงพบเพลิงลุกไหม้กลุ่มควันโพยพุ่ง เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟประจำฐานแม่ทะต้องเร่งเสริมกำลังเข้าดำเนินการดับไฟป่า เพื่อไม่ให้ลุกลามไหม้เป็นบริเวณกว้าง

 

เมื่อวันนี้ 14 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. ชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟประจำฐานแม่ทะได้รับแจ้งว่าเกิดไฟไหม้บริเวณป่าชุมชน ท้องที่ บ้านอิ่วเมี่ยน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 2 จุด โดยจุดแรก ได้เกิดไฟไหม้ป่า บริเวณ พิกัด 47Q 565183 UTM 2020441 ตั้งแต่เวลา 17.30 น.- 19.30 น. สามารถดับไฟได้ทั้งหมด พื้นที่เสียหายประมาณ 10 ไร่ ไม่ทราบสาเหตุในการเผาในครั้งนี้


จุดที่ 2 พิกัด 47Q 563368 UTM 2019804 ทางชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟประจำฐานแม่ทะได้เข้าดับไฟเวลา17.50 น.- 19.30 น. สามารถดับไฟได้ทั้งหมดพื้นที่เสียหายประมาณ 5 ไร่ ไม่ทราบสาเหตุในการเผาในครั้งนี้
สำหรับเหตุการณ์ไฟป่าและหมอกควันถือเป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดในเขตภาคเหนือ 9 จังหวัด และเป็นปัญหาที่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี เฉพาะอย่างยิ่งจะมีความรุนแรงจนถึงขั้นวิกฤตในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ซึ่งในส่วนของจังหวัดลำปางได้มีการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวแล้ว

โดยได้จัดทำแผนปฏิบัติการไว้รองรับในทุกๆด้าน เน้นกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการระดับพื้นที่ เน้นการบริหารจัดการเชื้อเพลิงให้เหมาะสม และเน้นการควบคุมเฝ้าระวังการเผาในบริเวณพื้นที่ป่าที่มีความเสี่ยงและอยู่ในเขตรับผิดชอบของแต่ละพื้นที่ โดยมีเป้าหมายให้ทุกๆ พื้นที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน และมีจำนวนจุดความร้อนลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และมีเป้าหมายที่จะลดอัตราผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก ให้ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ส่วนมาตรการบังคับในปีนี้ทางจังหวัดลำปาง จะได้กำหนดช่วงเวลาในการห้ามเผา ซึ่งในช่วงกล่าวจะมีการใช้มาตรการบังคับทางกฎหมายอย่างเข้มงวด ห้ามมิให้มีการจุดไฟเผาทั้งในพื้นที่โล่งแจ้ง และพื้นที่ป่าอย่างเด็ดขาด หากผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ภาวินันท์ บุตรหล้า /รายงาน

Related posts