สตูล “กลุ่มงานความมั่นคง อ.เมืองสตูล จ.สตูล”สนธิกำลังบุกจับโต๊ะสนุกเกอร์กลางเมืองสตูล (ชมคลิป)

สตูล “กลุ่มงานความมั่นคง อ.เมืองสตูล จ.สตูล”สนธิกำลังบุกจับโต๊ะสนุกเกอร์กลางเมืองสตูล

 

วันที่ 18 มกราคม 2564 ภายใต้การอำนวยการของนายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.สตูล, นายศักระ กปิลกาญจน์ รอง ผวจ.สตูล, นายชาติชาย ไชยพิมล รอง ผวจ.สตูล, นายทศพล สวัสดิสุข ปลัดจังหวัดสตูล,นส.พรรณี เพชรบุรีปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองสตูล, นายจรูญศักดิ์ หมาดเท่ง ป้องกันจังหวัดสตูล ได้ร่วมสั่งการให้กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล

นำโดย นายประยูร พูลสวัสดิ์ ผช.ป้องกันจังหวัดสตูล นายธีรวัฒน์ จันทร์อำไพ ผช.ป้องกันจังหวัดสตูล, บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสตูล นำโดยนายพันธรัฐ จิช่อง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง,นายนิธิศ สิตะรุโณ ปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคง, สมาชิก อส. ร้อย อส.อ. เมืองสตูลที่ 2 ร่วมกันตรวจสอบข้อร้องเรียน มีการลักลอบเล่นสนุกเกอร์ ในพื้นที่ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นการฝ่าฝืน คำสั่งจังหวัดสตูล ที่ 42/2564 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 เรื่อง มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดสตูล

จากการตรวจสอบ พบการเล่นสนุกเกอร์จริง ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดสตูล ที่ 42/2564 จึงได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา พร้อมของกลางภาพถ่ายประกอบพฤติการณ์ จำนวน 1 ฉบับ ,สำเนาทะเบียนสมาคม จำนวน 1 ฉบับ,สำเนาหนังสือ อ.เมืองสตูล จำนวน 1 ฉบับ,แผ่นซีดีบันทึกวิดิโอพฤติการ การจับกุม จำนวน 1 แผ่นโดยกล่าวหาว่า “ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง จังหวัดสตูลที่ 42/2564 ลว. 7 มกราคม 2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน แล้วควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จังหวัดสตูล”จึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสตูล เพื่อดำเนินคดีต่อไป

Related posts