นายอำเภอเวียงสระ พร้อมด้วยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจสารเสพติด ตามโครงการ “เวียงสระสีขาว” :

นายอำเภอเวียงสระ พร้อมด้วยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจสารเสพติด ตามโครงการ “เวียงสระสีขาว” :

อำเภอเวียงสระ – วันที่ ๒๐ ม.ค.๖๔ นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอเวียงสระ พร้อมด้วยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๒ ตำบลบ้านส้อง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๒ ต.บ้านส้อง และชุดเคลื่อนที่เร็ว ลงพื้นที่ตรวจสารเสพติด ตามโครงการ “เวียงสระสีขาว” มาตรการ “กวาดบ้านสีขาว” โดยการดำเนินการตรวจหาสารเสพติดพระภิกษุในวัดวิกรมประชาราม ม.๑๒ ต.บ้านส้อง จำนวน ๘ รูป ตามข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ของชาวบ้านในพื้นที่ ผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่อย่างใด

Related posts