นายก อบจ.และ ส.อบจ.อุดร รับมอบหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งแล้ว 24 ราย :

นายก อบจ.และ ส.อบจ.อุดร รับมอบหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งแล้ว 24 ราย :

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายก อบจ.และส.อบจ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2563 ที่ผ่านมานั้น ขณะนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งนายก อบจ. และ ส.อบจ.อุดรธานี เป็นบางเขต ประกอบด้วย นายวิเชียร ขาวขำ ได้รับเลือกตั้งนายก อบจ.อุดรธานี และ ส.อบจ.อุดรธานี อีก 23 เขต (บางเขตอยู่ระหว่างตรวจสอบการร้องเรียน) เมื่อวันที่ 12 ม.ค.2564 ที่ผ่านมา ซึ่งลงนามโดย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ต่อมา นายกิจธนะ ธรากิตติรัฐ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้ส่งหนังสือเชิญ นายวิเชียร ขาวขำ ผู้ได้รับเลือกตั้งนายก อบจ.อุดรธานี พร้อม ผู้ได้รับเลือกตั้ง ส.อบจ.อุดรธานี อีก 23 เขต เข้ารับผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ บริเวณลานกิจกรรมกลาง อบจ.อุดรธานี  พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับนายก อบจ.และ ส.อบจ.อุดรธานี ที่ได้รับการรับรองผลการเลือกตั้งในวันนี้จากทาง กกต. โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด อบจ.อุดรธานี บุคลากร เจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ

 

ทั้งนี้ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมรับมอบหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งดังกล่าวมาข้างต้น นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี พร้อม ส.อบจ.อุดรธานี ได้ จุดธูปเทียน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาทิ เทวรูปพระพรหม พระอีสาน

Related posts