” คนไทยด้วยกัน ไม่ทอดทิ้งกัน ดูแลซี่งกันและกัน ” ” เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชน ” ” สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ไม่มีที่อยู่อาศัย ณ บ้านห้วยผาก อำเภอตะนาวศรี จังหวัดราชบุรี “

” คนไทยด้วยกัน ไม่ทอดทิ้งกัน ดูแลซี่งกันและกัน ” ” เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชน “ ” สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ไม่มีที่อยู่อาศัย ณ บ้านห้วยผาก อำเภอตะนาวศรี จังหวัดราชบุรี “

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อมมนตรี คำแหง หัวหน้าช่างภาพรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ลงพื้นที่ตามแนวชายแดนภาคตะวันตก ณ บ้านห้วยผาก หมู่ที่ ๓ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ความคืบหน้าการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ให้กับนายปฐมศักดิ์ เวนะ และครอบครอบ บ้านห้วยผาก หมู่ที่๓ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

การสร้างบ้านผู้ยากไร้พระภูพิงค์ ญาณธีโร วัดป่าท่ามะขาม จังหวัดราชบุรี และรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อมผู้ใหญ่ใจดีที่ปิดทองหลังพระองค์ปฎิมา ช่วยเงินทำบุญซื้ออุปกรณ์ในก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้และกองกำลังสุรสีห์ โดยหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ  พันเอก วินิจ สว่างเนตร ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๒๙ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ พันเอก ชูพงษ์  สายอุบล รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๒๙ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ ร้อยเอก ชัยสิทธิ์ ตุ้มนิลกาล นายทหารฝ่ายกำลังพลและส่งกำลังบำรุง หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ ได้จัดชุดทหารช่างและชุดจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่ในการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ ตอนนี้การก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ดำเนินการประมาณ 70% อย่าพลาดติดตามชมภาระกิจกองกำลังสุรสีห์โดยหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่การสร้างบ้านผู้ยากไร้ ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุกวันจันทร์ เวลา 23.30 – 24.00 น. ความยาว 30 นาที สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

คุณสุรีย์พร ดวงทอง

คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง

พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR: ศิริพร จงศิริ

ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

Related posts