สุโขทัย-มอบประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ชมคลิป)

สุโขทัย-มอบประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

 

วันนี้(22 มกราคม 2564) เวลา 08.30 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานมอบประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจการเลือกตั้ง หัวหน้าส่วนราชการ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และสื่อมวลชนร่วมในพิธีมอบประการผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วย


ตามที่ได้มีการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัด กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง กําหนดให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สุโขทัยและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 รวม 28 ท่าน


สําหนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสุโขทัย จึงได้จัดพิธีมอบประกาศผลการเลือกตั้งนายมนู พุกประเสริฐ ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยที่ชนะการเลือกตั้ง ได้ความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย มาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยที่ได้รับการเลือกตั้งเช่นเดียวกัน ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา เพื่อเป็นเกียรติ และเป็นการแสดงความยินดีให้กับผู้ได้รับเลือกตั้ง ในวันนี้และเข้าทำหน้าที่ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย (อบจ)ต่อไป

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 081-2844862

 

Related posts