เยี่ยมชมนิทรรศการการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ  ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย (ชมคลิป)

เยี่ยมชมนิทรรศการการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ  ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย

 

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ให้การต้อนรับ นายโอ๊ค สุพอน เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย พร้อมด้วย คณะผู้ติดตาม ในโอกาสเข้าเยี่ยมและประสานราชการ ด้านการให้ความช่วยเหลือการฝึกอบรม ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และรับชมนิทรรศการการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ

สำหรับศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง เป็นหน่วยงานหลักของกองทัพไทยในการเผยแพร่ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ ให้แผ่ขยายในวงกว้างเป็นที่รับทราบอย่างทั่วถึง

โดยภายในอาคารมีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ หลักการทรงงาน ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน 4,447 โครงการ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศิลปาชีพบางไทร รวมถึงห้องเรียนธรรมชาติ ในพื้นที่จำกัดในเขตเมือง ประกอบด้วย บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการประยุกต์ในการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Related posts