จังหวัดสตูลร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา และเพจอีจัน เปิดอาคารสุขศาลา และส่งมอบอาคารสุขศาลาแก่ชาวเกาะบูโหลน (ชมคลิป)

จังหวัดสตูลร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา และเพจอีจัน เปิดอาคารสุขศาลา และส่งมอบอาคารสุขศาลาแก่ชาวเกาะบูโหลน

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสุขศาลา และส่งมอบอาคารสุขศาลาแก่ชาวเกาะบูโหลน ณ บ้านเกาะบูโหลน หมู่ 3 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ,ผอ.สำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา ,ผอ.โรงพยาบาลละงู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทน สส.สตูล เขต 2 คณะทีมงานจากเพจอีจัน คณะครูโรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน ส่วนราชการต่าง ๆ และชาวชุมชนบ้านเกาะบูโหลน เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับอาคารสุขศาลา จัดสร้างเพื่อใช้เป็นสถานที่รักษาพยาบาลเบื้องต้น

สำหรับชาวเลบนเกาะและนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเกาะบูโหลน โดยเกิดขึ้นจากมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับโรงพยาบาลละงู ได้ขับเคลื่อนและพัฒนาการให้บริการด้านการแพทย์ในพื้นที่เกาะบูโหลน และเพจอีจัน ได้เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนโดยบริจาคงบประมาณในการสร้างอาคารสุขศาลา ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ และเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นสำหรับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ให้ “ผู้ช่วยดูแลสุขภาพ”สามารถทำงานดูแลรักษาพยาบาลแก่ชาวเกาะบูโหลนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสถานที่ในการให้การรักษาพยาบาลเดิมใช้อาคารของโรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน เป็นอาคารสุขศาลา

โดยชุมชนบ้านเกาะบูโหลนเป็นพื้นที่พิเศษเป็นพื้นที่เกาะ มีปัญหาด้านพลังงานไฟฟ้า ปริมาณน้ำใช้สำหรับอุปโภคและบริโภคยังขาดแคลน และสิ่งสำคัญปัญหาด้านสุขภาพ การเข้าถึงการให้บริการด้านการแพทย์ที่เป็นไปด้วยความยากลำบากพร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ รวมถึงคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบเครื่องอุปโภค อาทิ มุ้ง ผ้าห่ม ยารักษาโรค ให้แก่ผู้ช่วยดูแลสุขภาพ “หมอน้อย” สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล มอบอุปกรณ์การกีฬาให้แก่โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน และนางสาวสมปรารถนา นาวงษ์ เจ้าของเพจอีจัน พร้อมคณะได้ร่วมมอบนมพร้อมดื่มให้แก่เด็กๆบนเกาะ อีกด้วย


นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณทุกๆหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ร่วมกันพัฒนาและเสียสละอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาระบบการแพทย์ ตลอดจนการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่บ้านเกาะบูโหลน ระบบสาธารณสุขถือเป็นปัจจัยที่สำคัญซึ่งหัวใจสำคัญของระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย เป็นที่พึ่งแก่ประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ซึ่ง “การทำงานวันนี้เป็นการทำงานที่ดี พร้อมๆกับการทำความดีเพื่อสังคม เพื่อส่วนรวม”


นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

Related posts