พังงา-ข่าวดี….ลูกเต่ามะเฟืองคลานขึ้นจากหลุมฟัก กลับสู่ท้องทะเล 67 ตัวที่หาดบางขวัญ :

พังงา-ข่าวดี….ลูกเต่ามะเฟืองคลานขึ้นจากหลุมฟัก กลับสู่ท้องทะเล 67 ตัวที่หาดบางขวัญ :

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยส่วนส่งเสริมและศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ร่วมกันเฝ้าระวังหลุมฟักไข่เต่ามะเฟืองหาดบางขวัญ (รังที่ 8 ของหาดบางขวัญ พบเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563) หลังตรวจพบการยุบตัวของปากหลุมจากกล้อง cctv ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ได้เฝ้าดูแล สังเกตุการเปลี่ยนแปลงของปากหลุมที่ยุบตัว มีลูกเต่ามะเฟืองทยอยขึ้นมารอ บริเวณปากหลุมมากขึ้น เจ้าหน้าที่จึงได้จับลูกเต่ามะเฟืองใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้  และทำการขุดช่วยเหลือลูกเต่ามะเฟืองในหลุมที่แข็งแรง สามารถนำไปปล่อยลงสู่ทะเลทั้งหมด จำนวน 67 ตัว อนุบาลรอปล่อย 6 ตัว ลูกเต่ามะเฟืองตายแรกเกิด 17 ตัว ไข่ที่มีตัวอ่อน(นำใส่ตู้ ICU Box เพื่อกระตุ้นการฟัก) 2 ฟอง ไข่ไม่ได้รับการผสม 4 ฟอง ไข่ลม 34 ฟอง รวมเป็นจำนวนไข่ที่แม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางทั้งสิ้น 130 ฟอง นับเป็นวันที่ 55 หลังจากการพบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่ามะเฟือง

อโนทัย  งานดี/พังงา/081-0836530

Related posts