จันทบุรี-เตรียมจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลาย เตรียมจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ในเดือนเมษายน 2564

จันทบุรี-เตรียมจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลาย เตรียมจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ในเดือนเมษายน 2564

 

บ่ายวันนี้ ( 22 ก.พ.64 ) ที่ห้องประชุมสื่อสาร นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นปรานประชุมหารือหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือการเตรียมจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังสถานการณ์โควิด -19 ในจังหวัดจันทบุรีคลี่คลาย และเตรียมจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ในเดือนเมษายน 2564 แทน งาน วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาด จังหวัดจันทบุรี ที่เลื่อนการจัดงานจากช่วงปีใหม่ เบื้องต้นกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 2 ถึง 10 เมษายน 2564 ณ บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุ่งนาเชย

แต่หากในช่วงการจัดงานเกิดมีสถานการณ์โควิด -19 ระลอกใหม่ ก็จะหยุดการจัดงานทันที ส่วนรูปแบบของงานจะมีการนำของดีเมืองจันทบุรี มาออกร้าน และ จัดแสดง เปิดโอกาสให้เกษตรกร ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านค้าของดีเมืองจันท์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน OTOP นำสินค้ามาออกร้านจำหน่าย นอกจากนี้จะมีการปรุงอาหารพื้นเมืองสูตรเด็ด เมนูสมุนไพรกัญชา การแสดงศิลปวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชน ซึ่งการประชุมเพื่อสรุปชื่องาน และ รูปแบบของงานจะมีการหารือกับส่วนราชการ และ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องอีกครั้งช่วงต้นเดือนมีนาคม

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts