สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ให้กับแรงงานในสถานประกอบการ จำนวน 7 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

โดยเข้ารับการทดสอบภาคความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-testing system) และภาคความสามารถ เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของตน หากผลการทดสอบฯ ผ่านเกณฑ์ ผู้ที่ทดสอบผ่านจะได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามสาขาและระดับที่ผ่านการทดสอบเป็นหลักฐาน และสามารถเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ในสาขาอาชีพเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ต่อไป

ซึ่งสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก เป็นอีกสาขาหนึ่งที่ได้รับการส่งเสริมให้ดำเนินการโดยผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพ ความปลอดภัยในการทำงาน และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ โดยอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ของสาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 มีอัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่า 440 บาทต่อวัน ระดับ 2 มีอัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่า 550 บาทต่อวัน และระดับ 3 มีอัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่า 660 บาทต่อวัน

ข่าว.แวดาโอ๊ะ​ หรไร​ จ.นราธิวาส

Related posts