ผปค.นิคมฯ บางระกำ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอาชีพ “แปรรูปขนมจากผลผลิตในท้องที่” :

ผปค.นิคมฯ บางระกำ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอาชีพ “แปรรูปขนมจากผลผลิตในท้องที่” :

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมในนิคมสร้างตนเอง กิจกรรม “การแปรรูปขนมจากผลผลิตในท้องที่” โดยเป็นการรวมกลุ่มอาชีพของราษฎร หมู่ที่ 11 บ้านปรือกระเทียมใต้ ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 35 คน ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งการแปรรูปขนมจากผลผลิตในท้องที่ที่นำมาฝึกสอน ได้แก่ การทำขนมกระยาสารท ลูกอมมะพร้าวอ่อน เป็นต้น ช่วยลดต้นทุนการผลิตโดยการนำวัตถุดิบในท้องที่มาแปรรูปเป็นอาหารในรูปแบบต่างๆ เพื่อจำหน่ายสร้างเสริมรายได้ สามารถผ่อนคลายความเครียด และบรรเทาปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้แก่ตนเองและครอบครัวได้อีกด้วย

Related posts