ชาวเคียนซาร่วมทำบุญ – เวียนเทียน ในวันมาฆบูชา :

ชาวเคียนซาร่วมทำบุญ – เวียนเทียน ในวันมาฆบูชา :

เมื่อคืนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมข่าวบ้านบ้านทีวีช่อง73 และDD TV NEWS ได้ลงพื้นที่ ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี หมู่ที่4 ณ.วัดทับใหม่พัฒนา พิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา โดยหลวงพ่ออิ้น ปภากโร ร่วมพิธี

สำหรับการเวียนเทียนในครั้งนี้มีผู้คนใกล้ไกลได้เดินทางมาร่วมทำบุญเวียนเทียนกันเยอะมาก ทุกคนได้มองเห็นถึงความสำคัญและเข้าใจถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี

โดยภายในวัดได้มีเจ้าหน้าทีสาธารณสุข และอสม. รพ.สต.บ้านทับใหม่ และเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านทับใหม่ มาตั้งจุดคุดกรองเชื้อไวรัสโควิด19 ทุกคนที่มาเวียนเทียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยการใส่หน้ากากอนามัยและก็ใช้เจลล้างมือวัดอุณหภูมิ

ขอขอบคุณนายเฉลิม กลับศรี หมู่ที่3 นางสาวกนกวรรณ หนูพินิจ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านทับใหม่ นายธนาดล ทองรื่น ผอ. รพ. สต. บ้านทับใหม่ นายวันชัย นุ่นมา นายนพรัตน์ ไทยเกิด อดีตนายก อบต. นายชาญณรงค์ ชุมเศียร เจ้าหน้าที่ อสม. บ้านทับใหม่ และผู้ใหญ่ไขยา อุปลา หมู่ที่4

ผอ.พรชัย เมืองสุราษฎร์ ศูนย์ข่าวภาคใต้ รายงาน

Related posts