นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน 7 คน

นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน 7 คน

 

วันที่ 1 มี.ค. 2564 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน 7 คน ชิงแชมป์จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา2563 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี “เป้าเปี่ยมทรัพย์คัพ” พร้อมด้วยนายศักดิ์เดช จุมณี ผอ.โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ นายเอก วงษ์นิ่ม ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน นายวรศักดิ์ ภักดีคำ ผอ.กกท.ฉะเชิงเทรา คณะผู้บริหารสถานศึกษา และครู อาจารย์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ อ.เมืองฉะเชิงเทรา


สำหรับการแข่งขันกีฬา “เป้าเปี่ยมทรัพย์คัพ” ในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้การคิดริเริ่มจากท่าน พ.ต.อ.กิตติพรรธ เป้าเปี่ยมทรัพย์ ผกก.ฝ่ายจัดการระบบและฐานเทคโนโลยี สนง.ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ร่วมกับชมรมกีฬาฟุตบอลจังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 1 – 5 มี.ค. 2564 โดยมีทีมนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 11 ทีม ได้แก่ ทีมจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โรงเรียนพนมอดุลวิทยา โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 โรงเรียนสนามชัยเขต วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม โรงเรียนหมอนทองวิทยา และโรงเรียนผาณิตวิทยา


ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เล่นกีฬาโดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเล่นกีฬาเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และความรักความสามัคคีในหมู่คณะ รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านการกีฬาฟุตบอลให้แก่เยาวชนอีกด้วย

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา

Related posts