ผู้ว่าฯนราธิวาส มอบ”เสื้อกั๊กนักข่าว”แก่ผู้สื่อข่าวในพื้นที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจการทำงานพื้นที่ชายแดนใต้ เนื่องในวันนักข่าว(วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ) 5 มีนาคม 2564

ผู้ว่าฯนราธิวาส มอบ”เสื้อกั๊กนักข่าว”แก่ผู้สื่อข่าวในพื้นที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจการทำงานพื้นที่ชายแดนใต้ เนื่องในวันนักข่าว(วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ) 5 มีนาคม 2564

 


วันนี้ 5 มี.ค.64 เวลา 09.00 น .ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พบปะสื่อมวลชนจังหวัดนราธิวาส เนื่องในวันนักข่าว(วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ) ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี โดยมีนายบัญชา กันหาสินธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส ตลอดจนผู้สื่อข่าวในพื้นที่ทุกแขนงร่วมกิจกรรมฯ
โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มอบเสื้อกั๊กสำหรับนักข่าว แก่สื่อมวลชนในพื้นที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวในโอกาสพบปะสื่อมวลชน ในครั้งนี้ ซึ่งให้ความสำคัญกับสื่อมวลชน เนื่องจากเป็นสื่อกลางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารต่างๆ สื่อสารสร้างความเข้าใจไปยังประชาชน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
พร้อมกล่าวเพิ่มเติม ถึงแนวคิดในการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้า (กอและลอยฟ้า) ที่ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส อยากพัฒนาพื้นที่ฯให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนราธิวาส ให้เป็นแลนด์มาร์คสำคัญและเป็นที่รู้จักของเหล่าบรรดานักท่องเที่ยว

เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการค้าและการลงทุนในพื้นที่ ขณะที่ประชาชนในพื้นที่อำเภอสุคิรินก็ยังได้รับประโยชน์ ซึ่งหากมีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอสุคิริน ก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้า (กอและลอยฟ้า) ก็จะสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนอย่างยั่งยืน และฝากให้สื่อมวลชนได้ช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการดำเนินการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอสุคิริน ก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้า (กอและลอยฟ้า) ที่ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในมิติการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

ข่าว.แวดาโอ๊ะ​ หะไร​ จ.นราธิวาส

Related posts