พังงา-กาชาดจังหวัดพังงาจัดงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด พร้อมแถลงข่าวการจัดงาน “เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2564” :

พังงา-กาชาดจังหวัดพังงาจัดงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด พร้อมแถลงข่าวการจัดงาน “เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2564” :

วันที่ 24 มีนาคม 2564  นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา เปิดกิจกรรม “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด” ประจำปี 2564 เพื่อระดมทุนและของรางวัลสลากการกุศล จากส่วนราชการต่างๆ รวมถึง รัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน พร้อมกับการแถลงข่าวการจัดงาน “เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2564”  โดยในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ลดความแออัดของผู้คนที่เข้าร่วมภายในงาน จึงไม่มีการออกร้านมัจฉากาชาดและงดรับบริจาคสิ่งของรางวัลสำหรับร้านมัจฉากาชาด เปลี่ยนเป็นเปิดรับบริจาคเป็นเงินสดแทน

สำหรับในปีนี้จังหวัดพังงาร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา กำหนดจัดงาน “เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2564” ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 64 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) และบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (หลังเก่า) เพื่อจัดหารายได้นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนกิจกรรมสาธารณกุศลอื่น ๆ ของกาชาด ภายในงาน มีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การจำหน่ายสลากการกุศลสมนาคุณ  การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การจำหน่ายสินค้าโอทอป สินค้าอุปโภคบริโภค การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงของศิลปินดารานักร้อง การแข่งขันกีฬา ในส่วนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 นั้น ทางสาธารณสุขจังหวัดพังงาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะทำการตรวจคัดกรองผู้ที่เข้าร่วมงานทุกคน สำหรับข้อปฏิบัติของประชาชนที่จะเข้าร่วมชมงานนั้น จะต้องยึดหลัก DMHTT คือ สวมหน้ากาก ไม่อยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอื่น ล้างมือด้วยเจลล้างมือ ใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะร่วมกับหมอชนะ

อโนทัย  งานดี/พังงา/081-0836530

Related posts