สระบุรี /เปิดอาคารแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

สระบุรี /เปิดอาคารแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

 


วันที่ 30มีนาคม2564​เวลา09.00น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโรง ตำบลหนองโรง อ.หนองแค จังหวัดสระบุรี นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์กฤษณ์ สกุลแพทย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ทำพิธีเปิดอาคารแผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค

โดยอาคารดังกล่าวจะมีการบริการการรักษา ฟื้นฟู ด้านการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่ง ในการบริการประชาชน หลังจากนั้นได้มีกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ โดยมี ผอ. ศรีภัทรา ร่มพุฒตาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโรง ให้การต้อนรับและกล่าวความเป็นมาของอาคารแพทย์แผนไทย

/นางสาวอารีรัตน์​ ชื่นจินดา/รายงาน

Related posts