รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ ปลูกต้นกัญชาต้นแรกของกระบี่ที่ได้รับอนุญาตให้วิสาหกิจชุมชนคนกระบี่เพื่อปลูกพืชสมุนไพร (ชมคลิป)

รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ ปลูกต้นกัญชาต้นแรกของกระบี่ที่ได้รับอนุญาตให้วิสาหกิจชุมชนคนกระบี่เพื่อปลูกพืชสมุนไพร

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 นางสาวมนัญญา ไชยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีปลูกต้นกัญชาต้นแรกของกระบี่ โดยการย้ายต้นกัญชาที่ปลูกเพาะในกระถาง มาปลูกในแลงโรงเรือน ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย โครงการปลูกต้นกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางผึ้ง ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ วิสาหกิจชุมชนคนกระบี่เพื่อปลูกพืชสมุนไพร ที่บ้านเลขที่ 222 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมีนายกิตติ กิตติธรกุล ประธานวิสาหกิจชุมชนคนกระบี่เพื่อปลูกพืชสมุนไพร นำคณะกรรมการ ร่วมให้การต้อนรับ โอกาสนี้นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้กล่าวรายงาความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวว่า


ตามนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการนำกัญชาที่เป็นยาเสพติดมาใช้ประโยชน์มนทางการแพทย์ โดยได้มีการออกกฎหมายพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 ปี 2564 ให้สามารถนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การศึกษาวิจัย โยวิสาหกิจชุมชนสามารถร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ หรือสถาลบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่ ในการศึกษาวิจัยและจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับทางการแพทย์ หรือเภสัชศาสตร์ในการขออนุญาต


โครงการดังกล่าวเป็นโครงการในระยะที่ 2 ภายใต้การดูแลของกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โดยมีโรงพยาบาลส่งเริมสุขภาพตำบลบ้านบางผึ้ง ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนคนกระบี่เพื่อปลูกพืชสมุนไพร ร่วมกันปลูกโดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตวัตถุดิบส่งให้กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ในการนำไปผลิตยาที่มีส่วนผสมของกัญชา แจกจ่ายไปยังสถานบริการภาครัฐ เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนในประเทศ ซึ่งสถานที่ปลูกแห่งนี้เป็นแห่งแรกของจังหวัดกระบี่ ที่ได้รับอนุญาตปลูกจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีพื้นที่ปลูก จำนวน 48 ตารางเมตร มีเป้าหมายปลูก 2 รอบๆละ 50 ต้น โดยลักษณะการปลูกเป็นแบบโรงเรือนปิดมีรั้วล้อมรอบ พร้อมมีระบบการดูแลความปลอดภัย ที่จะทำให้มั่นใจว่ากัญชาที่ปลูกขึ้นได้รับการตรวจสอบเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการสูญหาย


นายสมชาย กล่าวอีกว่าการดำเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและวิสาหกิจชุมชน ทำให้เกิดการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับกัญชาให้เป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทย และภายหลังประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ปี 2563 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ให้บางส่วนของต้นกัญชาได้แก่ เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศ ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ทำให้ต้นกัญชาที่กลุ่มเกษตรกรรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนได้ปลูกไว้ มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นและสามารถนำผลผลิตที่ได้ไปต่อยอดในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารสุมนไพร เครื่องสำอาง ในอันที่ส่งเสริมการขับเคล่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป


โดยนางสาวมนัญญา ไชยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเปิดว่าการขับเคลื่อนเรื่องกัญชาซึ่งเป็นยาเสพติด แต่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ และในขณะเดียวกันก็สามารถยกระดับให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ได้ด้วย ในช่วงต้นของการดำเนินการอาจมีปัญหาอุปสรรค เนื่องจากเป็นการขับเคลื่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใต้แรงเสียดทาน ทางความเชื่อที่อยู่มาข้านานว่ากัญชาเป็นยาเสพติด แต่จากการศึกษาวิจัยทางการแพทย์กัญชาสามารถนำมาเป็นส่วนประกอบ ในการรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับประเทศไทยการนำกัญชามาใช้ต้องใช้เวลาอีกระยะเพื่อศึกษาวิจัย ถึงการนำสารจากกัญชามาใช้ในทางการแพทย์
ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะหลักดันกัญชาให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่เพิ่มเติม โดยวิจัยสายพันธุ์กัญชาที่เหมาะสมกับประเทศไทย เพื่อมุ่งหวังจะให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและให้ประสิทธิภาพสูง สามาสรถนำมาต่อยอดกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกัญชา….

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง. รายงาน

Related posts