ชลบุรี-อำเภอสัตหีบร่วมหน่วยงานภาครัฐและประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” (ชมคลิป)

อำเภอสัตหีบร่วมหน่วยงานภาครัฐและประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดวัดอัมพาราม เนื่องในวันจักรี

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (7 เม.ย.64) นายวันชาติ วรรณพราหมณ์ ปลัดอำเภอสัตหีบ รักษาราชการแทน นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันจักรี (วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) โดยมีหัวหน้าจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานทหารสังกัดกองทัพเรือพื้นที่อำเภอสัตหีบ ผู้บริการสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน พ่อค้า และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณวัดอัมพาราม หมู่ที่ 4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

นายวันชาติ วรรณพราหมณ์ กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 6 เมษายนของทุกปี เป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และเป็นวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ซึ่งเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2325 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์ ที่ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ปกครองปวงชนชาวไทยให้อยู่อย่างร่วมเย็นเป็นสุขทั่วราชอาณาจักร พระองค์ทรงเป็นเอกอัครอัจฉริยบุรุษโดยแท้ เพราะนอกจากจะทรงสถาปนาความมั่นคงให้แก่ชาติไทยแล้ว ยังได้ทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์รวมแห่งความเจริญรุ่งเรือง อันได้แผ่ความสุขออกไปสู่พสกนิกรทั่วราชอาณาจักร พร้อมกันนั้นก็ทรงฟื้นฟูวัฒนธรรมของชาติทุกสาขา อาทิ

วรรณกรรมและงานศิลปหัตถกรรมอันงดงามเป็นแบบฉบับแก่ช่างรุ่นต่อมา และในวันนี้พวกเราได้มาร่วมชุมนุมโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทรธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน วันนี้จึงได้มาร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณวัดอัมพาราม ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก

Related posts