ปทุมธานี-ผู้ว่าฯเปิดจวนทำโรงครัวเลี้ยงแพทย์พร้อมยกมาตรการป้องกันโควิดเทียบเท่า กทม. (ชมคลิป)

ปทุมธานี-ผู้ว่าฯเปิดจวนทำโรงครัวเลี้ยงแพทย์พร้อมยกมาตรการป้องกันโควิดเทียบเท่า กทม.

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 11:00 น. ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้เปิดจวนผู้ว่าฯให้เป็นครัวทำอาหารช่วยเหลือแพทย์และบุคลาการทางการแพทย์รวมถึงคนไข้โควิด-19 เพื่อแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี พร้อมยกมาตราป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีให้เท่าเท่ากรงเทพมหานคร เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อในจังหวัดเพิ่มขึ้น โดยวันที่ 23 เมษายน 2564 มีจำนวนผู้ติดเชื้อ 41 ราย , วันที่ 24 เมษายน 2564 มีจำนวนผู้ติดเชื้อ 58 ราย และ วันที่ 25 เมษายน 2564 มีจำนวนผู้ติดเชื้อ 57 ราย

ดังนั้น นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี จึงประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อออกคำสั่งจังหวัดปทุมธานี 3927/2564 ให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด มีคำสั่งให้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติม ดังนี้ ขอความร่วมมือประชาชนงดนอกออกนอกเคหสถานหรือที่พำนัก หลังเวลา 21.00 น.จนถึงเวลา 04.00 น.ของวันถัดไป เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ , ให้งดการรวมกลุ่มดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทุกสถานที่ เว้นแต่การดื่มของสมาชิกภายในครอบครัวภายในที่พักอาศัย ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีทุกครั้งก่อนออกจากเคหสถานหรือสถานที่ทำงาน หรือเดินทางไปในสถานที่สาธารณะ หรือสถานที่ใดๆ

สำหรับบุคคลซึ่งอยู่ในร้านค้า ร้านอาหาร ตลาด สถานที่ทำงาน หรือสถานที่ใดๆ ที่ต้องติดต่อกับบุคคลอื่น หรืออยู่รวมกันของคนหมู่มาก ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยด้วยทุกครั้งตลอดเวลา ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคในข้อนี้ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ มีระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ขอความร่วมมือให้มีการทำงานที่บ้าน (Work from Home) สลับวันทำงานให้เหมาะสม และให้งดการทานอาหารร่วมกันเป็นหมู่คณะ ทั้งนี้ให้ยังคงปิดสถานที่ต่างๆ เป็นการชั่วคราว ห้ามจัดกิจกรรม และมาตรการควบคุมที่จำเป็นตามที่มีคำสั่งไว้ก่อนหน้านี้ไว้เช่นเดิม

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า เนื่องจากแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และคนไข้ต้องได้รับการสนับสนุนอาหารการกินจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มอาหาร ซึ่งครัวของโรงพยาบาลไม่สามารถทำให้ทันเวลาได้ จึงได้เปิดครัวที่จวนโดยมีทางบริษัทซีพีแรม จำกัด มาช่วยทำอาหารเพื่อส่งมอบให้ทางโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยวันนี้ทำอาหารได้ 1,000 ชุด พร้อมขนม พี่น้องชาวปทุมธานีที่อยากทำบุญร่วมกันสามารถมาส่งกำลังใจกันที่จวนได้ เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายทุกคนมีส่วนช่วยเหลือแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ได้ เพื่อแบ่งเบาภาระให้ทางโรงยาบาลดูแลคนไข้มากขึ้น

ในส่วนของสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โดยช่วงเช้าได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ โดย3วันที่ผ่านมานี้มีจำนวนผู้เชื้อเชื้อที่ทรงตัว สามารถแบ่งผู้ติดเชื้ออกเป็น 3 ประเภทประกอบด้วย 1.เป็นคนปทุมธานี 2.เป็นคนที่เข้ามาทำงานในจังหวัดปทุมธานี 3. เป็นคนจากต่างจังหวัดแต่เดินทางมาขอตรวจที่จังหวัดปทุมธานี ตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อ 3 วันที่ผ่านมาจึงเพิ่มขึ้น ส่วนจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลถือว่ายังสามารถดำเนินการได้ไหว ทางจังหวัดปทุมธานีมีโรงพยาบาลสนามที่ธรรมศาสตร์ สบยช. มทร.ที่อนุเคราะห์สถานที่ทำโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาที่โรงพยาบาลจนอาการดีขึ้นแล้วเพื่อพักฟื้นก่อนกลับบ้าน เรามั่นใจว่าสามารถควบคุมโรคได้เนื่องจาก 3 วันที่ผ่านมาไม่มีผู้ติดเชื้อมาจากแหล่งบันเทิงแล้ว แต่ผู้ติดเชื้อที่ปรากฏนั้นเป็นผู้ที่ติดมาจากผู้ที่ไปแหล่งบันเทิงที่ยังมีอยู่ ส่วนมาตรการที่เราได้ทำร่วมกันมี 4 ด้าน คือ

1.การป้องกัน ได้มีการยกระดับการป้องกัน 2.การค้นหา มีทางประกันสังคมได้จัดจุดสวอพที่วิทยาลัยอาชีวะ คนที่มีประกันสังคมในจังหวัดปทุมธานีจำนวน 600,000 คน สามารถเดินทางมาตรวจได้ฟรี จากนั้นมีโรงพยาบาลการุญเวช รับผู้ที่เป็นคนไข้ โดยทางจังหวัดได้ประสานโรงแรมทำเป็นโฮสพิเทลเพื่อให้การค้นหาได้เต็มความสามารถ 3.การรักษา เราได้คุยกับบุคลากรทางการแพทย์ ทราบว่ามีการแยกอาการผู้ป่วยชัดเจน โดยการแยกเป็นสีเขียว สีเหลืองสีแดง 4.การส่งกลับ มีการส่งผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วกลับบ้านทุกวัน โดยผู้ที่ไม่มีรถก็อาศัยของรถของทางราชการ ชุมชนก็ให้การตอนรับดี โดยภาพรวมเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือดีมาก เนื่องจากเราเป็นพื้นที่อยู่ติดกับกรุงเทพมหานครและอยู่ติดกับจังหวัดนนทบุรี จึงปรับมาตรการยกระดับให้เหมือนกันและมีมาตรการเดียวกันเพื่อให้การควบคุมโรคดียิ่งขึ้น

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts