นายอำเภอเวียงสระ พร้อมด้วย นายก อบต.คลองฉนวน ลงพื้นที่ติดตามและมอบสิ่งของ น้ำดื่มให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง :

นายอำเภอเวียงสระ พร้อมด้วย นายก อบต.คลองฉนวน ลงพื้นที่ติดตามและมอบสิ่งของ น้ำดื่มให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง :

4 พ.ค. 2564 นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอเวียงสระ พร้อมด้วย นายสำเริง ทองศรี นายก อบต.คลองฉนวน ได้ลงพื้นที่ติดตามและมอบสิ่งของ น้ำดื่มให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ที่เข้ากักตัวในค่ายลูกเสือศรีวิชัย(บ้านไสยง) หมู่ที่8 ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 4 คน ซึ่งได้เข้ากักตัวตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค.2564 จนครบกำหนด 14 วัน

ในระหว่างเข้ากักตัวเพื่อสังเกตอาการ ได้มี อบต.คลองฉนวน ให้การช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องอาหาร เครื่องอุปโภค บริโภค โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ในเขตพื้นที่ปฎิบัติหน้าที่ควบคุมดูแล

ขอขอบคุณ ท่านนายอำเภอเวียงสระ และนายก อบต.คลองฉนวน รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย

ภาพ/นายอำเภอเวียงสระ นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์

ข่าว/บ้านบ้านทีวีช่อง 73 และ DD TV NEWS

บก.พรชัย เมืองสุราษฎร์ ศูนย์ข่าวภาคใต้ รายงาน

Related posts