สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี ร่วมกิจกรรม “นพม.เพื่อสังคม” มอบเตียงผู้ป่วยให้แก่ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ :

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี ร่วมกิจกรรม “นพม.เพื่อสังคม” มอบเตียงผู้ป่วยให้แก่ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ :

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี ร่วมกับเพื่อนๆ นักศึกษาหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง (นพม.) หลักสูตรของมูลนิธิคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย นำโดย พลเอก จุมพล เฉลยถ้อย ผอ.หลักสูตร นพม. ร่วมทำกิจกรรม “นพม.เพื่อสังคม” มอบเตียงผู้ป่วยให้แก่ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ พร้อมฟูก ผ้ายาง และมอบแอลกอฮอล์ให้กับผู้แทนชุมชนในสามอำเภอ (บ้านคา เมือง และบางแพ) ในวันเสาร์ที่ 23 พ.ค. 2563 ณ จังหวัดราชบุรี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากชมรมผู้สูงอายุจังหวัดราชบุรี เป็นผู้คัดเลือกผู้ป่วยที่เหมาะสม และได้มีการลงพื้นที่สำรวจมาก่อนวันที่ทำกิจกรรมในวันนี้

ซึ่งการลงพื้นที่ทำกิจกรรมมอบเตียงในครั้งนี้ ได้ประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้องแต่ละชุมชนที่จะส่งมอบเตียงให้รับทราบ ได้รับความร่วมมือจากทาง อบต. ผู้ใหญ่บ้าน อนามัย และ อสม.ในแต่ละพื้นที่ โดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสามอำเภอแจ้งให้ทางพื้นที่รับทราบเจตนาและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้เตียงที่ส่งมอบเกิดประโยชน์กับชุมชนสูงสุด เมื่อผู้ป่วยหายดีแล้ว ให้ส่งมอบเตียงให้แก่ผู้ที่ยากไร้และจำเป็นที่ต้องใช้ต่อไป โดยได้รับความร่วมมือจากเพื่อนๆ นักศึกษา ปฏิบัติตัวให้เหมาะสมที่สุดกับสภาวการณ์ปัจจุบัน สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแลกอฮอล์ทุกครั้งและพยายามรักษาระยะห่างให้มากที่สุด โดยเฉพาะการเข้าเยี่ยมผู้สูงอายุที่ได้รับมอบเตียงแต่ละพื้นที่ และได้รับการต้อนรับอย่างดีจากชุมชนแต่ละพื้นที่ ทางคณะอาจารย์และนักศึกษา นพม.ยังได้มีโอกาสอุดหนุนสินค้า และได้รับการต้อนรับจากนายกสมาคมโร่งโอ่งรัตนสินทร์ 1 เป็นอย่างดี พร้อมสนับสนุนกุ้งอบซอสบางแพกลับไปทานที่บ้านจำนวนมากค่ะ ท่านอาจารย์หลักสูตรฝากชื่นชมชาวจังหวัดราชบุรีในการต้อนรับ และอัธยาศัยไมตรี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสเน่ห์ของชาวจังหวัดราชบุรีค่ะ

Related posts