สมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะ (รถแท็กซี่) ยื่นหนังสือให้ตัวแทนพรรคฝ่ายค้าน :

สมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะ (รถแท็กซี่) ยื่นหนังสือให้ตัวแทนพรรคฝ่ายค้าน :

๒๙ พ.ค.๖๓ เวลา ๑๐.๔๐ น. ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส. พรรคเพื่อไทย ในฐานะตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้าน รับยื่นหนังสือจากนายวรพล แกมขุนทด นายกสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะ (รถแท็กซี่) เพื่อขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประกอบการแท็กซี่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ กลุ่มผู้ประกอบการประสบปัญหา และไม่ได้รับการดูแล หรือการสนับสนุนจากภาครัฐ จึงขอเสนอข้อร้องเรียนอย่างเร่งด่วน ดังนี้ ๑. ขอต่ออายุรถแท็กซี่จาก ๙ ปี เป็น ๑๒ ปี ๒. ขอให้ยกเลิกระบบแท็กซี่โอเค และอุปกรณ์ของแท็กซี่โอเค ที่ไม่เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการ ๓. ขอให้ยกเลิกการประกาศใช้กฎหมายให้รถป้ายดำวิ่งรับจ้างแข่งขันกับรถแท็กซี่ป้ายเหลือง ๔. ขอให้กระทรวงพลังงานออกบัตรส่วนลดให้กับคนขับแท็กซี่เพิ่มเติม ๕. ขอให้ปรับราคาค่าโดยสารเพื่อให้สะท้อนต้นทุนของคนขับแท็กซี่ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ นายจิรายุ กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า จะนำเรื่องดังกล่าวอภิปรายในที่ประชุมสภาฯ โดยขอให้ประชาชนติดตามการอภิปรายในช่วงค่ำของวันนี้ (๒๙ พ.ค. ๖๓) จากนั้นได้กล่าวถึงภาพรวมในการอภิปราย ๒ วันที่ผ่านมาว่า มีความกังวลการพิจารณา พ.ร.ก. ฉบับแรก เพราะคณะรัฐมนตรีมีการชี้แจงไม่ชัดเจน สิ่งที่พรรคฝ่ายค้านต้องการทราบคือ จะมีกระบวนการชำระหนี้ที่กู้ยืมอย่างไร ส่วนการชี้แจงผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนั้น เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นควรจัดทำเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการเพื่อเผยแพร่จะเป็นการดีกว่า

Related posts