นายกรัฐมนตรี รับฟังข้อมูลแอพพลิเคชั่น “จริงใจ” เพื่อบันทึกประวัติการเข้าออกอาคารรัฐสภา :

นายกรัฐมนตรี รับฟังข้อมูลแอพพลิเคชั่น “จริงใจ” เพื่อบันทึกประวัติการเข้าออกอาคารรัฐสภา :

เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับฟังข้อมูลแอพพลิเคชั่น “จริงใจ” จากน.ส.ศิริภา อินทวิเชียร ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร  ซึ่งแอพพลิเคชั่นดังกล่าว เป็นแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาโดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ซึ่งผู้ที่เข้า-ออกในพื้นที่ของรัฐสภา จะต้องสแกนแอพพลิเคชั่น ซึ่งจะมีอยู่หน้าทางเข้าออกทุกชั้น

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สแกน QR Code เพื่อบันทึกประวัติการเข้าออกอาคารรัฐสภาด้วย

Related posts