ผู้แทนคณะนักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 10 สถาบัน​พระ​ปกเกล้า​ ร่วมมอบอาหารแห้งและของใช้ให้กับชาว​บางปู จังหวัด​สมุทรปราการ​ :

ผู้แทนคณะนักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 10 สถาบัน​พระ​ปกเกล้า​ ร่วมมอบอาหารแห้งและของใช้ให้กับชาว​บางปู จังหวัด​สมุทรปราการ​ :

(วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563) เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยและการประกอบอาชีพ ทำให้เกิดความยากลำบากในหมู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง นักศึกษา​หลักสูตร​ประกาศ​นี​ย​บัตร​ชั้นสูง​ การ​เสริมสร้าง​สังคม​สันติสุข​ รุ่น​ที่​ 10 สถาบัน​พระ​ปกเกล้า​ นำโดย พลตำรวจตรี ดิเรก ปลั่งดี ประธานนักศึกษาฯ พร้อมคณะ เป็นผู้แทนนำถุงยังชีพ​บรรจุอาหารแห้งและของใช้ประจำวันไปมอบให้กับผู้เดือดร้อนและผู้ป่วยติดเตียง ณ เขตเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในโครงการอาสาช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ Covid-19​ โดยมี นางพริมลักษมณ์​ ร่วมสุข ปลัดเทศบาลตำบลบางปู เป็นผู้รับมอบ และให้การต้อนรับ

Related posts