“ยกยอ”จัดล่องเรือถวายเทียนพรรษาไหว้พระ 9 วัด เพื่อเสริมสร้างกำลังใจ ต้านภัยโควิด-19 :

“ยกยอ”จัดล่องเรือถวายเทียนพรรษาไหว้พระ 9 วัด เพื่อเสริมสร้างกำลังใจ ต้านภัยโควิด-19 :

นายมนูญ  พุฒิทอง กรรมการผู้จัดการห้องอาหารยกยอเปิดเผยว่า ในโอกาสเข้าพรรษาที่จะมาถึงในวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 นี้ ทางห้องอาหารยกยอได้จัดกิจกรรมล่องเรือไหว้พระถวายเทียนพรรษา 9 วัดขึ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลสร้างขวัญและกำลังใจสู้ภัยโควิด-19

โดย 9 วัดที่จะพาไปไหว้พระตั้งอยู่ริมน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา มีทั้งวัดที่เป็นพระอารามหลวง และวัดที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังจะได้ชมวิถีชีวิตของชุมชน 2 ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานกรุงเทพ ถึง สะพานพระราม 5 เสร็จจากไหว้พระ ก็จะพาไปแวะช้อปปิ้งและถ่ายรูปที่ศูนย์การค้าไอคอนสยาม สำหรับการเดินทาง ร้านยอยอได้จัดเตรียมเรือทรงไทยขนาดใหญ่สามารถรับผู้โดยสารได้ 70 –80 ท่าน มีความปลอดภัยสูง”นายมนูญกล่าว

ส่วนโปรแกรมไหว้พระถวายเทียนพรรษาจะเริ่มกันตั้งแต่ 7.00 น.ที่ห้องอาหารยกยอ มารีน่า ถนนท่าดินแดง ซอย 20 เขตคลองสาร จะมีการคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

 

พอเวลา 8.00 น. เรือเริ่มออกเดินทางไปยังวัดกัลยาณมิตรซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัย ร.3 เพื่อกราบสักการะองค์ “ พระพุทธไตรรัตนนายก” หรือ “ซำปอกง” พระพุทธธูปศักดิ์สิทธิ์ ที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยเชื้อสายจีนเคารพนับถือและเรียกขานกันว่า “หลวงพ่อโตวัดกัลยา”

ต่อด้วยการไปชมพระปรางค์องค์ใหญ่ที่สูงตระหง่านริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  แลนด์มาร์คสำคัญของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ วัดอรุณราชวราราม

จากนั้นไปวัดระฆังโฆสิตาราม กราบสักการะขอพร หลวงพ่อโต พรหมรังษี ผู้ทรงกำเนิดพระคาถาชินบัญชรและพระสมเด็จล้ำค่าสุดยอดปรารถนาของชาวไทย

เสร็จข้ามแม่น้ำไปวัดราชาธิวาส (เดิมชื่อวัดสมอราย) กราบพระสัมพุทธพรรณี พระประธาน ในพระอุโบสถ และชื่นชมกับจิตรกรรมฝาผนังภายในแสดงเรื่องพระเวสสันดรชาดก ที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงร่างภาพ และ ศาสตราจารย์ ซี.ริโกลี จิตรกร ชาวอิตาเลียน เป็นผู้เขียนด้วยการใช้สีปูนเปียก

ถัดไปเป็น วัดเฉลิมพระเกียรติ กราบขอพรพระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมา ที่ประดิษฐานภายในพระวิหารหลวงหรือเรียกกันว่าวิหารพระศิลาขาว พร้อมทำบุญให้อาหารปลาหน้าวัด

หลังการรับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ ช่วงบ่ายแวะไป วัดเทวราชกุญชร กราบพระประธาน พระพุทธเทวราชปฎิมากร  และชมพิพิธภัณฑ์สักทอง  กราบพระบรมสารีริกธาตุ ,กราบรูปหุ่นขี้ผึ้ง สมเด็จพระสังฆราช กรุงรัตนโกสินทร์ 18 พระองค์และพระอริยสงฆ์

จากนั้นตัดข้ามน้ำมาฝั่งตะวันตก แวะวัดคฤหบดี เพื่อกราบพระพุทธแซกคำ พระทองคำทั้งองค์ที่มีพุทธลักษณะงดงามมาก พร้อมฟังตำนานการสร้างเบี้ยแก้ของหลวงปู่ทัดอดีตเจ้าอาวาส ที่ปัจจุบันนี้เป็นสุดยอดวัตถุมงคลของวัดและปัจจุบันพบเห็นได้ยาก

ล่องลงใต้ไปขึ้นวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กราบพระพุทธนาคศักดิ์สิทธิ์ ในพระวิหาร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยสุโขทัย และนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ในพระบรมธาตุมหาเจดีย์ และชมอุทยานเขามอ(เขาเต่า) เป็นภูเขาจำลองขนาดเล็ก

ปิดท้ายรายการไหว้พระถวายเทียนพรรษากันที่วัดวรจรรยาวาส วัดแห่งนี้สร้างอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดหันหน้าสู่แม่น้ำ ด้านเหนือติดกับคลองบางขวางจึงเรียกว่า”วัดบางขวางล่าง” ปัจจุบันสร้างพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ไว้หน้าวัดริมแม่น้ำ ให้ผู้สัญจรไปมาทางแม่น้ำเจ้าพระยาได้กราบสักการะ รวมถึงผู้ที่เดินทางมากราบสักการะพระพุทธไสยาสน์ ณ วัดแห่งนี้

ก่อนปิดทริป ห้องอาหารยกยอจะพาท่านไปช็อปปิ้งที่ศูนย์การค้าไอคอนสยาม  ถ่ายรูปริมแม่น้ำเจ้าพระยา ยามเย็น  ชมความยิ่งใหญ่ตระกาลตา “เมืองแห่งความรุ่งโรจน์อันเป็นนิรันดร์”

จากนั้นก็จะล่องเรือเดินทางกลับถึงท่าเรือห้องอาหารยกยอ มารีน่า  เวลา 17.45 น. ด้วยความปลอดภัย ตลอดการเดินทาง จะมีมัคคุเทศก์ บรรยายประวัติศาสตร์ความเป็นมาให้ทราบ

สำหรับท่านที่สนใจกรุณาติดต่อสำรองที่นั่ง ได้ที่  คุณมนูญ  พุฒทอง, คุณแมว, โทร. 081-341-5522  , 089-200-4971  อัตราค่าบริการทัวร์ ท่านละ  1,200 บาท รวมค่าเรือ, อาหารเช้า, ค่าอาหารเที่ยง, ดอกไม้ , ธูป, เทียน ,มัคคุเทศก์ ,และน้ำดื่ม

Related posts