“วัดไชยวัฒนาราม” โบราณสถานมรดกโลก สถาปัตยกรรมจำลองจากปราสาทนครวัด 😃🙏

“วัดไชยวัฒนาราม” โบราณสถานมรดกโลก สถาปัตยกรรมจำลองจากปราสาทนครวัด 😃🙏

 

สวัสดีครับ 🙋‍♂️​ เช้าวันอาทิตย์นี้ 🌤️ ปลาบู่น้อยจะพาไปชมความงดงามของพระนครศรีอยุธยา อดีตราชธานีของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีความเป็นมายาวนาน มีโบราณสถานและวัดวาอารามอยู่มากมาย รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่ย้อนอดีตให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง 💕

#วัดไชยวัฒนาราม เดิมเรียกว่า “วัดไชยาราม” และ “วัดไชยชนะทาราม” ครับ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททอง พ.ศ. 2173 เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมการก่อสร้างต่างจากวัดอื่นๆ ในพระนครศรีอยุธยา คือ จำลองแบบมาจาก #ปราสาทนครวัด

🙏 #พระปรางค์ประธาน ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางของวัด ลักษณะเป็นปรางค์จตุรมุข ตั้งอยู่บนฐานประทักษิณสูง ส่วนฐานของปรางค์ก่อเป็นฐานบัวลูกฟักซ้อนกัน 3 ชั้นรองรับเรือนธาตุ มีบันไดทางขึ้นสู่มุขทั้ง 4 ด้าน หลังคามุขทั้ง 4 ด้าน เป็นมุขลด 3 ชั้น ซุ้มหลังคาประดับมุขยังคงปรากฏร่องรอยปูนปั้นเป็นลอน เลียนแบบกระเบื้องกาบกล้วย หน้าบันมุขทุกชั้นทำซุ้มทรงบันแถลงประดับ ยอดของปรางค์ทำเป็นชั้นรัดประคดซ้อนกัน 7 ชั้น ส่วนบนสุดขององค์ปรางค์เป็นทรงดอกบัวตูม ตั้งประดิษฐานนภศูล องค์ปรางค์ประธานนี้สร้างขึ้นราวปลายพุทธศตวรรษที่ 22 แต่ระเบียบการก่อสร้างและทรวดทรงปรางค์เป็นแบบสมัยอยุธยาตอนต้น จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นการนำรูปแบบของพระปรางค์ที่นิยมสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้นมาก่อสร้างอีกครั้งหนึ่ง

🙏 #พระอุโบสถ สร้างอยู่ทางด้านหน้ากำแพงเมรุทิศ เมรุราย นอกระเบียงคด ปัจจุบันเหลือแต่ฐาน ข้างๆ มีเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง มีกำแพงล้อมรอบโบราณสถานสำคัญแหล่านี้ถึง 3 ชั้น และมีปรางค์เจดีย์ขนาดย่อมอีกจำนวนหนึ่งซึ่งสร้างเพิ่มในภายหลัง

🙏 #ระเบียงคด ลักษณะเป็นแนวกำแพงก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น ล้อมรอบพระปรางค์ประธานและสร้างหลังคาคลุมทางเดินประทักษิณเชื่อมต่อระหว่างเมรุแต่ละองค์ โดยหลังคาของระเบียงคดจะสอดเข้าใต้มุขของเมรุ ระเบียงคดมีผนังเฉพาะด้านนอกเป็นผนังทึบทำเสาติดผนังแบ่งออกเป็นห้อง แต่ละห้องเจาะหน้าต่างหลอกโดยทำเสาเป็นลูกกรงเลียนแบบช่องหน้าต่างลูกมะหวดแบบสถาปัตยกรรมเขมร ตามแนวระเบียงคดประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นหันพระพักตร์เข้าสู่องค์พระปรางค์ประธานอยู่โดยรอบจำนวน 120 องค์

นอกจากนี้ บนผนังเมรุทิศต่างๆ ยังปรากฏภาพปูนปั้นเล่าเรื่องพุทธประวัติ ได้แก่ ตอนพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต หรือตอนปรินิพพาน ตอนมารผจญ ตอนปฐมเทศนา ตอนยมกปาฏิหาริย์ ตอนเทศนาโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ตอนเสด็จลงจากดาวดึงส์ เป็น​ต้น

อีกทั้งยังมี #เจดีย์บรรจุพระอัฐิเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ (เจ้าฟ้ากุ้ง)​ เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทรงระฆังกลมตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย ผิวด้านนอกของเจดีย์มีร่องรอยการทาสีแดงซึ่งยังปรากฏอยู่ที่บัวปากระฆังและปล้องไฉน

📜 วัดไชยวัฒนาราม เป็นโบราณสถานที่ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478

🎫 ค่าเข้าชม : 10 บาท

📌 พิกัด : https://maps.app.goo.gl/7mHzUY71x4R93sfc9

สัปดาห์หน้า… ปลาบู่น้อยจะพาไปไหน อย่าลืมติดตาม “เที่ยว ทาน บานตะไท” นะครับ 😁

🙌 ~ See​ You​ Next​ Week​end​ ~ 🙌

* Bye​ Bye​ * 🤗🤗

ติดตามปลาบู่น้อยได้ทาง…
🌏 Facebook : https://www.facebook.com/LittlePlaBoo/
🌏 Instagram : https://www.instagram.com/littleplaboo/
🌏 Website : https://www.ddpostnews.com/category/เที่ยวทานบานตะไท
🌏 Youtube : https://m.youtube.com/channel/UCBEKt0ViRXfoAuJTjP1JOmQ
🌏 Group : https://www.facebook.com/groups/504202007117305/

#อยุธยา #เที่ยวภาคกลาง #เที่ยวทานบานตะไท #ปลาบู่น้อย

Related posts