23 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ “บทบาทและจริยธรรมสื่อในภาวะวิกฤตโรคระบาด” โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี :

23 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ “บทบาทและจริยธรรมสื่อในภาวะวิกฤตโรคระบาด” โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี :

23 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และมูลนิธิสภาการหนังสือพิมพ์ ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ “บทบาทและจริยธรรมสื่อในภาวะวิกฤตโรคระบาด” โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี และเวทีเสวนาหัวข้อเดียวกัน ในงานครบรอบ 23 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563  เวลา 12.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถ.สามเสน

Related posts