พังงา-ชาวพุทธพังงาจำนวนมาก ร่วมหล่อเทียนพรรษาเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 63 : (ชมคลิป)

พังงา-ชาวพุทธพังงาจำนวนมาก ร่วมหล่อเทียนพรรษาเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 63 :

 

 

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ที่วัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง ) อ.เมืองพังงา นายจำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายก อบจ.พังงา นำส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน-นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนชาวพังงา ร่วมสวดมนต์ไหว้พระรับศีล และเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในประเพณีวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาจังหวัดพังงา ประจำปี 2563 พร้อมกับทำพิธีหล่อเทียนพรรษาจำนวน 9 เล่ม โดยมีพระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค 17 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์


นายบำรุง ปิยนามวาณิช กล่าวว่า อบจ.พังงา ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดพังงา จังหวัดพังงา หน่วยงานส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพังงาได้จัดกิจกรรมนี้เป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีวิถีถิ่น วิถีไทย และกิจกรรมทางศาสนา ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2563 และจะมีพิธีสมโภชเทียนพรรษาในวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ส่วนวันที่ 5 กรกฎาคม 2563

ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชาจะมีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายเทียนพรรษา ซึ่งจะมีส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนำเทียนพรรษาไปถวายที่วัดหรือสำนักสงฆ์ต่างๆในอำเภอเมืองพังงา จำนวน 23 แห่ง โดยมุ่งหวังให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจ ชำระจิตใจให้ผ่องใส ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขอเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้าวัดทำบุญ ปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพุทธบูชา


อโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530

Related posts