จังหวัดร้อยเอ็ด…โครงการจิตอาสาพระราชทาน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563 :

จังหวัดร้อยเอ็ด…โครงการจิตอาสาพระราชทาน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563 :

เมื่อวันที่ (11 กรกฎาคม 2563)​ เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำจิตอาสาพระราชทานจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดศาล ที่ ตลาดชุมชนบ้านสามแยกโพธิ์ชัย ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ถวายพวงมาลัยดอกไม้ ถวายความเคารพ พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี  กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาด ตลาดชุมชนบ้านสามแยกโพธิ์ชัย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563 เป็นการเฉลิมพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดี สนองตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าปรองดอง สามัคคีให้มีความรัก  ความผูกพันใน 4 สถาบันของชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

/////////เครดิต​///

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด :

ศรีไพร​ ทูล​ธรรม ​: อัพ​เดท​สถานการณ์​ข่าว​ในพื้นที่​จังหวัด​ร้อยเอ็ด​/รายงาน​

Related posts