สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญชวนลูกๆทุกท่าน ซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ ไปกราบแม่เพื่อแสดงความรัก ความกตัญญูของลูกที่มีต่อแม่ :

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญชวนลูกๆทุกท่าน ซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ ไปกราบแม่เพื่อแสดงความรัก ความกตัญญูของลูกที่มีต่อแม่ :

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติปีนี้ ขอเชิญชวนลูกๆทุกท่าน ซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ไปกราบแม่เพื่อแสดงความรัก ความกตัญญูของลูกที่มีต่อแม่ รายได้ส่วนหนึ่งทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามอัธยาศัย และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนและขาดแคลนทั่วประเทศ รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางของสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หาซื้อได้ที่ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ สี่แยกตึกชัย ถนนราชวิถี และที่ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งทั่วประเทศ โทรศัพท์ 0 – 2354 – 7533 – 37 ต่อ 604 – 607 และ 417 โทรสาร 02 – 354 – 7549 – 50 หรือสั่งซื้อทาง Line ID : uwthailand สร้างบุญ สร้างกุศล ด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิจากสภาสังคมสงเคราะห์ฯ

Related posts