ประชุมหารือแก้ไขการถมลำรางเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งแบบบูรณาการ  :

ประชุมหารือแก้ไขการถมลำรางเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งแบบบูรณาการ  :

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ ทอนมณี นายอำเภอกุมภวาปี มอบหมายให้นายกิตติภูมิ ดวงพรหม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียน เป็นประธาน ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในการถมลำราง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแบบบูรณาการ่วมกัน โดยมีนายติณณ์ ชัยนา ปลัดอำเภอศูนย์ดำรงค์ธรรม เป็นเลขาการประชุม โดยได้เชิญหน่วยงาน ท้องถิ่นอำเภอกุมภวาปี เทศบาลตำบลกุมภวาปี เทศบาลพันดอน อบต.กุมภวาปี อบต.ตูมใต้ หมวดทางหลวง สำนักงานที่ดิน สำนักงานแขวงทางหลวง ที่ 1 อุดรธานี และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ร่วมกันแบบบูรณาการ เป็นตัวอย่างในการนำร่องในการแก้ปัญหา เพื่อคนรุ่นหลัง ในส่วนที่มีการถมลำราง หลายจุดนั้น อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ สำนักงานแขวงทางหลวง ที่ 2 อุดรธานี  ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้จึงทำให้ไม่สามารถ ได้รับทราบข้อมูลในเขตพื้นที่แขวงทางหลวงที่ 2 อุดรธานีได้ จึงได้นัดประชุมโดยพร้อมเพรียงในครั้งต่อไป ในวันที่ 4 สิงหาคม 63  ณ  ห้องประชุมอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

Related posts