ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดอุดรธานี จัดอบรมอาวุธทางปัญญา :

ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดอุดรธานี จัดอบรมอาวุธทางปัญญา :

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น  นายภาคภูมิ บุผมาศ ประธาน พร้อมสมาชิก ชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริตจังหวัดอุดรธานี  ได้จัดอบรม ซึ่งในช่วงเช้าได้จัดเวทีสัมมนาในหัวข้อเรื่องการสร้างภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ” โกงไม่เอา  เราไม่โกง “

โดยมีนายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง นายทะเบียนชมรม , นายธนกฤต วิทยารัตน์ ฝ่ายสุขภาพชมรม , นายสรรชัย โสดเสียว กรรมการชมรม , นายสำเนียง ศิริรัตน์พงษ์ กรรมการชมรม พร้อมผู้ดำเนินรายการ นายโชคอนันต์ ธรรมโหร เหรัญญิกชมรม นายลำดวน อ่อนละมุล ประชาสัมพันธ์ชมรม

ก่อนเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้สอบถาม และแสดงความคิดเห็น เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ธนกฤต ทุริสุทธิ์ ประธานอนุฯ กรรมการกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้าน การต่อต้านการทุจริตต้องการ ป้องปรามและตรวจสอบทรัพย์สิน โดยมีสมาชิกชมรมกลุ่ม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรมอบรมจำนวน 100 ท่าน ซึ่งจัดอบรมโดยสำนักงานปปช.จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมโรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

Related posts